I 2020 ble Drammen kommune «universitetskommune», som den første i regionen til å signere en slik samarbeidsavtale med USN.

Som en del av avtalen gir Drammen kommune universitetet et årlig tilskudd på tre millioner kroner, som blant annet går til finansiering av to gaveprofessorater. Det ene innenfor helsevitenskap, det andre innen innovasjon og entreprenørskap. USN bidrar ved blant annet å opprette stipendiatstillinger knyttet til de to gaveprofessoratene.

Flere studenter enn noensinne kommer nå til lokalene våre på Papirbredden, både unge som tar sine første steg inn i akademia og voksne arbeidstakere som ønsker faglig påfyll. Her drives forskning og innovasjon på internasjonalt nivå innen store og viktige fagområder som støtter opp under studieprogrammene.

Avtalen som ble signert i 2020 ligger som et fundament for mye av det som skjer, og ikke minst det som kommer til å skje i årene fremover.

Sterk lokal tilstedeværelse

Universitetet i Sørøst-Norge skiller seg fra mange andre universiteter og høyskoler gjennom vår sterke lokale tilstedeværelse. Vi har åtte campuser i Buskerud, Vestfold og Telemark, noe som gir oss viktig lokal forankring.

Med denne tilstedeværelsen skal vi gjøre høyere utdanning og forskning mer tilgjengelig og være en aktiv drivkraft for kunnskapsbasert utvikling i partnerskap med samfunns- og arbeidsliv.

Praksisplasser og mentorordning

For Drammens del innebærer det at vi skal videreutvikle det som allerede fungerer godt, som for eksempel de gode praksisordningene for studentene på de store profesjonsutdanningene våre (sykepleie, radiograf, barnehagelærer og grunnskolelærer), og de viktige mentorordningene for bachelorstudentene ved USN Handelshøyskolen.

Samtidig må vi videreutvikle studietilbudet og ta initiativ til ny forskning. Og vi skal jobbe enda tettere mot lokalt næringsliv blant annet gjennom Næringsforeningen i Drammensregionen og dens medlemmer, og offentlige tjenesteytere som Drammen kommune, Viken fylkeskommune og Vestre Viken HF.

LES OGSÅ:

Merforbruk på 60 millioner kroner

Forskning på helseteknologi

I desember i fjor, og i skarp nasjonal konkurranse, nådde USNs prosjektsøknad Cotech helt opp hos Norges forskningsråd og kunne innkassere 28 millioner kroner. I seks år fremover skal universiteter, helseforetak, næringsliv, brukerorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner samarbeide med USN om å utvikle, teste og implementere ny helseteknologi.

Prosjektet ledes fra vårt Senter for helse og teknologi på Papirbredden. Arbeidet starter nå i mai og forskere fra alle fire fakulteter på USN er involvert. Det er også Drammen kommune, Viken fylkeskommune, Næringsforeningen i Drammensregionen og Vestre Viken HF.

HelseHub

Et annet spennende prosjekt er HelseHub. Her er målet å skape en katalysator innen helserelatert forskning og innovasjon i Drammensregionen. HelseHub har tett samarbeid med Norway Health Tech og Kongsberg Innovasjon.

I HelseHub arbeider vi med muligheter i krysningspunktet mellom helsetjenester og helsenæring. Her er USNs partnere Drammen kommune, Asker kommune, Lier kommune, Viken fylkeskommune, Vestre Viken HF og Drammen Helsepark. Sistnevnte skal utvikle og leie ut cirka 85.000 kvadratmeter ved det nye sykehuset på Brakerøya.

LES OGSÅ:

Ønsker folkeavstemning om oppløsning: – Kan ikke bli stort verre enn i dag

Universitetsskolen Drammen vgs.

I mars signerte Universitetet i Sørøst-Norge sin fjerde universitetsskoleavtale, denne gang med Drammen videregående skole. Formålet med avtalen er å utvikle og styrke et samarbeidet oss imellom på en rekke områder innenfor utdanning, forskning og annen samhandling og på den måten bygge bruer mellom videregående opplæring og høyere utdanning.

Avtalen skal også bidra til et tettere samarbeid om studentenes praksisdel i egne studier og et godt læringsmiljø. Vi har stor tro på disse avtalene, og kan allerede se de gode effektene slikt samarbeid har.

Næringsbachelor

Ved USN har vi utviklet en egen studiemodell på masternivå som kombinerer studier med lønnet arbeid i lokale bedrifter. Modellen er utviklet ved vår campus på Kongsberg og ble tildelt den nasjonale Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning i 2019. Modellen utvikles kontinuerlig til også å omfatte nye fagmiljøer og studieprogram.

Nå jobber USN Handelshøyskolen med å etablere deler av en næringsbachelor innen IT i Drammen. Alt er ikke på plass ennå, men går det som vi ønsker, vil bedrifter i Drammensregionen snart få helt nye muligheter til å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere, og å starte den prosessen mens de fortsatt er under utdanning.

Innsikt Drammen

8. juni deltar USN på den store konferansen Innsikt Drammen. Noe av det som vil bli diskutert her, er næringslivets behov for medarbeidere med rett kompetanse, og mangelen på sykepleiere i helsevesenet.

Vi er oppmerksomme på begge utfordringene og skal bidra med det vi kan for å løse dem. Men det er ikke gjort over natten og vi klarer det ikke alene. Derfor er vi glade for alle de partnerskapene som nå vokser fram i Drammensregionen, og som USN er en del av.

LES OGSÅ: