Gå til sidens hovedinnhold

Slippen – leiligheter eller maritim industri?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På hjemmesidene til Scandinavian Property Group skryter de av at bare én av kommunestyrerepresentantene stemte mot at det tradisjonsrike Drammens Slip & Verksted skal strippes ned og omgjøres til et leilighetskompleks med etter sigende 6–700 leiligheter.

Oppkjøpet av det 45 mål store området ble gjort i 2019, og allerede under to år etter er det gitt klarsignal for stripping av en tomt regulert til industriformål. På rekordtid i boligsammenheng.

En mer kraftfull bekreftelse på at det er den pengesterke og profittmotiverte eiendomsbransjen som bestemmer skal en lete lenge etter.

En kan jo stille spørsmålet, hva har havnebyen Drammen mest behov for. Leiligheter på ei gammel industritomt eller et skipsreparasjonsverksted med omfattende infrastruktur som kaianlegg, bedding, haller, kraner og dokk? Hvis Drammen Havn som knutepunkthavn skal bestå og utvikle seg, burde det ikke da være selvsagt med høy maritim beredskap både med hensyn til sikkerhet og miljø?

Når man vet hvor store verdier og muligheter som ligger i industriområdet er det både trist og skuffende at Slippen blir solgt til et svensk eiendomsselskap. Man mister muligheter til å beholde et industrielt miljø, og til å skape arbeidsplasser til yrkesfaglige studieretninger.

På strekningen fra Slippen til Glassverket har Drammen bystyre nå gitt klarsignal for bygging av opp mot 1.300 leiligheter. 6–700 på Slippen (SPG), 89 på Nøsted (Nøsted Brygge) og 540 på Glassverket (Union Eiendomsutvikling). Området vil bli uten et eneste friområde med unntak av den lille badeplassen på Sota.

Samtidig fortsetter Strømsø å være boltreplass for all slags utbygging uten at det er lagd en Verneplan for Drammens eldste bydel.

I tillegg må man stille spørsmål ved vurderingene som er gjort når det gjelder grunnforholdene på Slippen-området. Det er kjent at hvis du starter store rivningsarbeider og fjerning av masser, vil det utløse omfattende miljøforurensning fra grunn til sjø og videre ut i Drammensfjorden. Det er merkelig at ikke Miljøavdelingen i fylket og miljøetaten i Drammen kommune har satt foten ned for boligbygging i dette området for lenge siden.

Det ene industriområdet etter det andre forsvinner, og det skyldes i hovedsak tre saker:

1. Næringsforeningen er blitt eiendomsbransjens viktigste talerør, og alle gamle industriområder skal «transformeres» til boligprofitt. Dette sammen med Drammen kommunes eiendomsselskap. Næringsforeningen sier på sine hjemmesider at de vil : «legge bærekraft til grunn for sine strategier». Jeg synes det er aldeles lite bærekraftig å avskaffe all industri i drammensområdet. I Næringsforeningens 4-årige prosjekt som de kaller «Drammenworks» og «Næringsvekst 2020» har de fire satsinger: 1. Eiendomsutvikling 2. Helsenæring 3. Besøksnæring 4. Gründersatsing. Da sjølsagt ingenting om tradisjonell industriutvikling og deres behov for areal, kompetanse og arbeidskraft.

2. Denne virkelighetsforståelsen fremmes aktivt av våre media, seinest i Drammen Tidene. Der skriver avisen en lederartikkel om Eiendomsdagen 2021. Her det panegyrisk omtale av at nå skjer det endelig noe i Drammen. At en plan for allsidig næringsutvikling er fraværende stilles det ikke et eneste spørsmål om.

3. Fagbevegelsen protesterer ikke på utviklinga. Da jern- og metallarbeiderne i Fellesforbundet slåss for å opprettholde ABB på Brakerøya, fikk det minimal støtte fra andre deler av forbundet og en kald skulder fra LO-familien ellers. Om nedleggelsen av Slippen har det vært helt tyst.

Det er skremmende for kommende generasjoner at avindustrialiseringa fortsetter. Dette vil føre til øking av arbeidsløshet og fattigdom.

Har kommunens politikere abdisert?

LES OGSÅ:

Les også

Slik kan de nedslitte kaiene bli byens stolthet: – Området fortjener et løft

Les også

Planlegger mer enn 24.000 boliger i Drammen – se oversikten her: – Viktig og riktig

Kommentarer til denne saken