DRAMMEN: Det kom fram på mandagens pressekonferanse i DNB-bygget om koronasmitten.

Ordfører Monica Myrvold Berg sa blant annet at kommunen nå innfører gratis gateparkering på kommunale plasser.

– Det vil foreløpig gjelde ut mars, sier hun til Drammens Tidende.

– Noen vil helst unngå offentlig kommunikasjon på grunn av smittefaren, og dette er noe vi gjør for å legge til rette for folk som ønsker å ta bil til jobben enkelt kan gjøre det. Parkeringshusene er det mer jobb å få til en slik ordning med, så dette vil altså gjelde gateparkering, sier hun.

I løpet av helgen fikk hun flere spørsmål fra innbyggere om betaling for barnehage og SFO så lenge de er stengt.

Og på pressekonferansen så hun at ingen skal betale for tilbud de ikke får benyttet seg av.

– Folk må betale den regningen som er sendt ut nå, og så får vi se hvordan vi ordner det senere. Men man skal ikke betale for en vare man ikke får, sier hun.

På pressekonferansen kom det også fram at man mener å ha god oversikt over smittesituasjonen.

– Så langt har vi greid å spore smittetilfellene til reising. Men vi regner med at det vil endre seg, sier Myrvold Berg.

Hun sa også hun var veldig glad for at mer enn 350 personer har meldt seg som frivillige i korona-krisen. Av dem har 120 helsefaglig bakgrunn.

– Det er veldig fint, men vi trenger enda flere, sier hun.

LES OGSÅ:

 • Jeg er alvorlig bekymret for hvordan de neste ukene og månedene blir
 • Her er de nye krisetiltakene

  Samtlige partier på Stortinget er enige om en rekke tiltak for å sikre bedrifter og arbeidstakere som rammes av koronakrisen.

  • Folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.
  • Etter permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G
  • En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.
  • Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles.
  • Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.
  • Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.
  • Private flyplasser, som i Torp og Haugesund, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter.
  • For dem som mottar sosiale ytelser, blir aktivitetskravet lagt på is inntil videre.
  • Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.

  (NTB)

 • Provoserende å se en gjeng sitte tett-i-tett med kaffekoppen. Dropp pensjonistkaffen