LIER: Tirsdag begjærte Marius Egge oppbud for selskapet Egge Frukt og Bær, et av selskapene under hans eierselskap Nimeco AS. Konkurs ble åpnet med advokat Jan R. Mikkelsen i Mjøndalen som bostyrer.

I flere uker har det pågått gjeldsforhandlinger i Egge Frukt og Bær AS, men disse førte ikke fram.

I februar sa Marius Egge følgende til Drammens Tidende:

– Vi jobber med Egge Frukt og Bær AS, og vurderer nå om vi skal begjære oppbud – det vil si konkurs. Det er viktig for oss at dette skjer i lovlige former, sa han.

– Ja, det ble som varslet. Gjeldsforhandlingene lyktes ikke, dessuten kom det nye krav fra det portugisiske firmaet vi leide inn folk fra i fjor. Dermed ble det oppbud, sier Marius Egge nå.

Milliongjeld

– Hvor stor gjeld er det snakk om?

– For Egge Frukt og Bær AS er det vel snakk om rundt tre millioner kroner.

Bakgrunnen er konkursen i selskapet Gårdsservice tidligere i år, som leide ut arbeidskraft til Egge Frukt og Bær AS samt Egge Gård AS. Disse to selskapene har fått et krav på 4,4 millioner kroner etter konkursen.

Fordi usikkerheten for videre drift av Egge Frukt og Bær AS var så stor med fare for konkurs, så hadde Marius Egge et annet selskap klart til å kunne overta. Hans selskap Live. 1 AS skiftet 28. januar i år navn til Egge Frukt & Bær AS – her med tegnet «&» i stedet for «og».

– Tanken er at selskapet kan overta virksomhet hvis Egge Bær og Frukt AS går konkurs. Det er ikke mye verdier i Egge Frukt og Bær, kun noen maskiner og utstyr, men om vi får overta noe av det blir eventuelt opp til bostyrer og panthaver, sa Egge.

Nå viderefører han virksomheten i det nye selskapet.

– Levedyktig

– Jeg vil også understreke at Egge Gård AS er levedyktig og vil fortsette. Og gården Egge gård er min og ikke omfattet av noe aksjeselskap, sier Marius Egge.

Det viktigste for Marius Egge har vært å redde Egge Gård AS, der det ligger store verdier i form av blant annet vin, sprit og sider. Her er tremenningen Nils Chr. Gevelt inne på eiersiden, og begge to tilførte Egge Gård flere millioner kroner i ny kapital i fjor for å redde selskapet.

I flere år har Marius Egge brukt inntekter fra utfyllingen av Egge-morenen for å finansiere driften av sine selskaper. Nå ønsker han å fylle ut den siste delen av morenen, men dette er det politisk strid om i Lier kommune.

Han har samlet eierskap i flere av sine selskaper i Nimeco AS. Selskapene Gårdsservice As og Egge Frukt og Bær AS er konkurs, mens Egge Gård AS og Egge Frukt & Bær AS drives videre. I tillegg eier han Egge Massedeponi AS og gjennom Nimeco AS 17 prosent av Lindum Egge AS.