Gilhusodden er et av Liers viktigste friluftsområder, målt i antall besøkende. Det er også et av de ytterst få friluftsområdene Lier har i sjøkanten.

Kort fortalt brukes området av voksne, barn og unge, hele døgnet, alle dager i uka, hele året. Selv om Gilhusodden er veldig kortreist og nært tettbygd strøk, er det overraskende naturskjønt, luftig, fritt og stille. Linnesstranda naturreservat er da også nærmeste nabo til friluftsområdet.

Men, utfyllingen av Gilhusbukta rett ved har de senere årene gitt store, negative miljøkonsekvenser her.

Det er støy og støv ved steintransport, steindumping, steinknusing og nå sist uttransportering av stein til Drammen havn fra Gilhusbukta. Det er på sin plass å minne om at Miljødirektoratet har tillatt utfyllingen på vilkår om ivaretakelse av frilufts- og naturverdiene i Gilhusbuktas nære omgivelser.

Bildeserie

Påskestemning i strandkanten

Dette har kommunen dessverre ikke tatt ansvar for å sikre i de tillatelser til tiltak som er gitt i bukta. For en kommune som har fått mye ros som tiårets friluftskommune (2015), er dette veldig trist.

Nå må friluftsinteressene tas på alvor og Gilhusodden skjermes fra mer støy og støv fra steintransport og steinknusing.

Sommeren er rett rundt hjørnet og dette fine badestedet må sikres.

LES OGSÅ: