Gå til sidens hovedinnhold

Slutt med hemmelighold, gi oss korona-info

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Folk dør, de blir syke, de mister levebrødet. I disse dager er det mange som frykter for framtida. I denne situasjonen er det et skrikende behov for korrekt og etterrettelig informasjon.

Dessverre er det viktig informasjon som holdes skjult for publikum:

  • Hvor alvorlig er tilstanden for dem som er innlagt med korona-smitte?
  • Hvilke aldersgrupper er det snakk om og hvor kommer de fra?
  • Ansatte ved Drammen sykehus er smittet, på hvilke avdelinger jobber de, og har de hatt kontakt med pasienter?
  • Hvor mange ansatte er smittet ved sykehuset på Blakstad og ved ulike institusjoner i regionen?

Dette er spørsmål Drammens Tidende og andre medier spør om hver eneste dag, men som møtes med øredøvende stillhet fra Vestre Viken. Helseforetaket legger lokk på informasjon befolkningen bør ha krav på å få.

I kriser oppstår det lett rykter, myter og misforståelser. Disse møter vi med fakta og nøktern informasjon. Slik blir folk klokere og bedre oppdaterte. Da trenger vi mer og bedre informasjon enn det Vestre Viken gir i dag.

Vi mener informasjonen fra Vestre Viken i mange tilfeller er for knapp og at Vestre Vikens praksis er langt mer restriktiv enn det som er nødvendig for å ivareta personvernet og taushetsplikten. Hensynet til ytringsfrihet og retten til informasjon ser ikke ut til å være vurdert i samme grad.

Et eksempel: Da øyeavdelingen på Ullevål sykehus ble korona-rammet, ble det informert om omfang, antall, konsekvenser og tiltak. Det er fullt mulig, uten å bryte taushetsplikten.

I skrivende stund er 23 ansatte i Vestre Viken smittet, 4 på Drammen sykehus. Vestre Viken vil ikke oppgi hvilke avdelinger som er berørt eller hvordan det berører pasientbehandling.

Så ulikt kan man praktisere det samme lovverket.

Norge er for tiden i en unntakssituasjon, og behovet for informasjon er stort. Tilbakeholdelse av informasjon av allmenn interesse kan utgjøre et ulovlig inngrep i ytringsfriheten.

Åpenhet bør omfatte opplysninger om hvilket sykehus som har mottatt og behandler vedkommende pasient, kjønn, alder og status, inkludert om vedkommende får intensivbehandling og/eller er lagt i respirator. I denne spesielle situasjonen mener vi det er av allmenn interesse om pasienter som blir alvorlig syke eller dør av koronavirus, hadde andre, underliggende sykdommer.

Jo større allmenn interesse saken har, jo vektigere mothensyn må foreligge før myndighetene kan nekte mediene informasjonen.

Hver dag løper helsepersonell skoene av seg og gjør en fantastisk innsats for å bevare liv og helse. På sykehus og i felt møter Drammens Tidende imøtekommende og entusiastiske fagfolk som gir av seg selv og sin kompetanse. Det er ikke her informasjonen stopper.

Manglende informasjon synes å være et lederproblem på kontorene i Vestre Viken, hvor fagdirektører har egne meninger om hva samfunnet har godt av å vite. Helse Sør-Øst ser ut til å ha dårlig påvirkning på helseforetakene, med negativ ensretting og ytterlige mangel på informasjon.

Vi hører i voksende grad fra ansatte som kontakter oss anonymt, som ikke tør å uttale seg fordi alt skal godkjennes først. Noe det tilsynelatende ikke blir. Derfor vet befolkningen lite om hva som rører seg i Vestre Viken og på Drammen sykehus..

Det er ikke holdbart for publikum. Det er ikke holdbart for mediene. Men det er heller ikke holdbart for dem som står på gulvet og behandler pasienter, og som roper et hjelp som blir stoppet før det når offentligheten. Vi merker det på de mange anonyme tipsene vi mottar, men som er vanskelige å følge opp nettopp fordi de er anonyme.

Vi trenger fagfolk som gir av seg selv, som forteller om jobben de gjør, om situasjonen de møter. Vi trenger historiene til mennesker som ble syke, og historiene til de som ble friske.

Kommunikasjonsdirektør Finn Egil Holm i Vestre Viken har i det siste brukt tid og energi på norske medier han mener tar betalt for artikler som burde være gratis. Drammens Tidende oppfordrer Holm til heller å bruke mer av sin tid på å tilby viktig og nyttig informasjon vi kan dele med publikum.

Mottoet for Vestre Vikens kommunikasjon er «åpen og aktiv». Dessverre fremstår den lukket og passiv. Drammens Tidende ber Vestre Viken i større grad bidra med informasjon som kan gjøre oss klokere og bedre oppdatert på den krisa vi nå står i.

Det er vi alle tjent med.

Les også

Sprer glede. – Tror folk trenger en oppmuntring nå

Les også

Ordføreren foreslår ekstraordinært tiltak for å styre Drammen gjennom korona-krisen

Les også

Liertoppen-butikk konkurs – åtte ansatte mister jobben

Kommentarer til denne saken