12. mars 2020 stengte Norge ned. Det var den mest krevende perioden, for vi visste så lite om viruset i forhold til nå. I dag vet vi så mye mer om viruset, hvilke smitteverntiltak som er effektive og hvordan TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene) fungerer lokalt i kommunene.

Norge lyktes godt med å slå ned smitten i perioden mars-mai 2020. Vi fikk dermed en unik mulighet til å beskytte befolkninga mot importsmitte, slik at vi kunne levd så normalt som mulig uten høy smittespredning. Denne muligheten skusla regjeringa bort, på tross av faglige råd. Regjeringa valgte å prioritere næringslivets behov for billig, utenlandsk arbeidskraft og tillate folk å dra på sommerferie. Konsekvensene av denne grove feilvurderinga har vært at befolkninga har vært holdt i et jerngrep med sterkt inngripende tiltak.

Folk flest skulle bidra i dugnaden for å kompensere for at regjeringa prioriterte sine venner i NHO og deres behov for utenlandsk arbeidskraft. Videre har man ikke slått smitten ordentlig ned, men slipper opp igjen når smitten er kommet et stykke ned. Den slepphendte håndteringa av importsmitte er også den direkte årsaken til at vi nå har fått importert de muterte versjonene av viruset, som igjen risikerer å få store negative konsekvenser for landets befolkning.

Vi foreslår å gå bort fra en jojo-strategi hvor man strammer til, smittetallene går ned, letter på tiltakene, smittetallene går opp, før man strammer til igjen.

Mange er naturligvis opptatt av belastninga smitteverntiltakene har på barn, unge, nærings- og kulturliv. En jojo-strategi var kanskje klok da vi ikke visste alt vi vet i dag. Den samfunnsøkonomiske og helsemessige byrden av en jojo-strategi kan derimot bli altfor stor.

Når vi i dag ser hva et sammenlignbart land som New Zealand har fått til – og flere land i Sør-øst Asia – så mener vi Stortinget burde presse regjeringa til å innføre obligatorisk hotellkarantene i minst 10 dager for alle innreisende, uten unntak.

Slik kan vi få kontroll over importsmitten.

Systemet i 2020 var basert på tillit, både privat og jobb. Innreisende måtte vise hvordan de utførte 10 dagers karantene. Systemet har vist seg å ikke fungere. Det vet vi i dag. Det meste av smitte har foregått i hjemmene og det har vært utallige smitteutbrudd på arbeidsplasser. Reisende har tatt med seg smitte og smitta folk hjemme og andre på arbeidsplassen.

Hva er problemet med å innføre hotellkarantene for alle innreisende? Uten unntak for arbeidsinnvandrere, studenter eller andre? Eneste unntak vi kan tenke oss er grensekommunene hvor en god del i helsesektoren dagpendler. De kan prioriteres i vaksinekøen og deretter gis unntak fra hotellkarantene mot at de tester seg ukentlig.

Konsekvensen av en slik strategi vil være at familie, slekt, venner og alle andre som vil kan komme hit, forutsatt at de fullfører karantenen på hotell. Man unngår en merkelig grensekontroll med alskens regler og unntak. Samtidig får man kontroll på importsmitten og kan dermed etter hvert lette på tiltakene nasjonalt og lokalt.

Vi oppfordrer sterkt våre stortingsrepresentanter til å presse regjeringa til å innføre obligatorisk hotellkarantene for alle.