Smitteutbrudd på psykiatrisk senter i Drammen

Det er bekreftet koronasmitte på to pasienter og fem ansatte ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) på Konnerud.