Er covid-19 i dvale mellom 08.00 og 14.00?

Jeg har akkurat lest mail fra min leder, med informasjon om de nye tiltakene i skolen som gjelder i Drammen kommune. Vi er på rødt nivå, noe som for vår del innebærer at vi har halv dag med digital undervisning hjemmefra, og halv dag sammen med elevene på skolen.

Jeg ser blant annet at Drammen kommune ikke ønsker at lærere skal bruke munnbind i klasserommet, men vi kan bruke det i pauser når vi har tilsyn. Det skal nå være to meters avstand, mot tidligere én meter. Det er fortsatt uklart om jeg skal holde to meter til alle elevene, eller om det kun gjelder på arbeidsrommet mitt i forhold til kollegaer, og selvsagt i andre offentlige rom der jeg beveger meg.

I tillegg har vi fått beskjed om at ny smittevernveileder vil komme i løpet av uka. For å presiserer, det er i skrivende stund to skoledager igjen før påskeferien er der. Men greit å få veilederen på plass når påskeferien er over.

Jeg er født til verden med mye energi og stor arbeidskapasitet. Derfor har jeg de siste 21 årene hatt en liten bijobb i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), på akuttavdelingen. Gjennom denne bijobben har jeg tilegna meg mye kompetanse som jeg har bruk for i skolehverdagen. Vestre Viken helseforetak, som er min arbeidsgiver, er på gult nivå, mens skolen er på rødt nivå.

Når jeg kommer på jobb i BUPA, må jeg bytte til arbeidstøy før jeg går inn i avdeling. Arbeidstøy blir vaska etter hver vakt. Dette har jeg aldri før opplevd i løpet av de 21 årene jeg har jobba der. Det er på grunn smittevern nå som det muterte viruset raser i vår kommune. Jeg må bruke munnbind og visir eller briller hele tida. Her har jeg kontakt med 4-5 kollegaer og 4-6 pasienter i løpet av en vakt, men har som regel primærkontakt med én pasient per vakt.

Jeg er til og med så heldig at jeg får vaksine i løpet av de nærmeste dagene fordi jeg har denne bijobben i helseforetaket. Det er jeg dypt takknemlig for.

Når jeg ser forskjellen på en arbeidsdag i ungdomsskolen, hvor jeg er i kontakt med 60-70 elever daglig, og ei vakt i BUPA, blir lærernes, og andre ansattes situasjon i barnehage og grunnskole med total mangel på smittevern, nærmest latterlig.

Når jeg i alle mine snart 40 yrkesaktive år har jobba med barn og unge i sårbare situasjoner, må jeg si at jeg nå er svært imponert over at alle politikere, både sentralt og lokalt, er opptatt av deres situasjon, og betydningen av tiltak og hjelp for å gjøre deres situasjon bedre.

Endelig kom pandemien som fikk frem omtanken for alle som lever i en vanskelig situasjon! Jeg ser frem til at alle disse skal få god og riktig hjelp når pandemien er over. For omtanken fortsetter vel da? Det regner jeg med og forventer. Og det blir vel synlig når statsbudsjett legges frem?

Jeg kan også legge til at jeg daglig snakker med elever som er redde for smitten, og som lurer på hvorfor de ikke kan ha nettbasert undervisning hele skoledagen. De er engstelige fordi det er uttalt ofte og høyt at de er i aldersgruppa der risikoen er høy, og de er engstelige fordi de skal ta med smitte hjem til andre familiemedlemmer.

Jeg støtter lojalt opp om de vedtak som er gjort, forteller at rødt nivå skal være trygt, minner dem på om at avstand er viktig, og at de må huske håndvask. Deretter henter jeg spritflaska mi og vasker pulter og stoler sammen med elevene mens jeg kjenner på en uggen følelse av at jeg sannsynligvis ikke har snakka sant.

Når det er sagt, så trives jeg i jobben, er lykkelig fordi jeg har en jobb og får lønn hver måned, og fordi jeg har en bijobb i BUPA som har vist meg hva smittevern egentlig handler om, og som har gitt meg muligheten for å få vaksine. Smittevern i skolen og barnehage er i realiteten «på liksom».

Da ønsker jeg alle sammen en god påske, og håper at ingen elever, barnehagebarn, lærere og andre ansatte i grunnskolen slipper isolasjon og karantene i ferien.

Les også: