DRAMMEN: Tirsdag ble det kjent at smitten i Drammen har økt voldsomt. Etter en svak økning de siste to ukene, skjøt smittetallene tirsdag i været til hele 43 smittetilfeller siste døgn.

Samtidig gikk statsminister Erna Solberg på Stortingets talerstol, og sa at Regjeringen foreløpig ikke ville innføre strengere smitteregler. Hun pekte på kommunene, og ba dem være raske til å innføre strengere tiltak dersom smitten stiger.

Tirsdag formiddag forteller ordfører Monica Myrvold Berg at det foreløpig ikke er aktuelt å stramme inn.

Alvorlig bekymring

– Vi er forsiktige med å trekke konklusjoner basert på enkeltdager. Men det er ingen tvil om at 43 nye smittetilfeller i løpet av én dag gir grunn til alvorlige bekymringer og kan være et tegn på at vi er på vei inn i den tredje smittebølgen også her hos oss. Dette bør bekymre oss alle, sier Berg.

Hun forteller at kommuneledelsen følger utviklingen tett, og at endringer kan komme raskt dersom smittetrykket ikke går ned.

Professor i mikrobiologi og smittevern Jörn Klein ved universitetet i Sørøst-Norge er imidlertid ikke i tvil om hva han vil anbefale Drammens politikere å gjøre:

– Jeg ville reagert umiddelbart for å få smitten under kontroll. Hvis man vil skjerme barn og unge ved å holde barnehager og grunnskolen åpne, så må man begrense andre smittemuligheter. Da ville jeg stengt alle videregående skoler og universitetet, samt alle butikker som ikke er nødvendige, sier Klein.

Påbud om munnbind

Han mener også at munnbind er vesentlig for å få ned smittespredningen, og ber politikerne innføre påbud om munnbind innendørs – også i skolene.

– Ute i Europa ser vi at munnbind er veldig effektivt, og jeg mener alle over 12 år bør bruke munnbind, både innendørs og ute når det ikke er mulig å holde avstand.

Klein understreker at det nå er viktig å få smitten under kontroll, slik at ikke helsevesenet blir overbelastet. Med et reproduksjonstall på rundt 1,4 i Norge nå, øker smitten raskt. Det betyr at hver smittet sprer smitten videre til 1,4 personer – som igjen sprer den videre.

Om de 43 som nå har påvist smitte i Drammen smitter 1,4 personer, vi det bety at nye 60 personer blir smittet. Om smitten fortsetter på samme måte vil de 60 gå videre til 84, 117, 164, 229, 320, 448 osv. Dette kalles eksponentiell vekst, der smittekurven blir stadig brattere.

For å bryte den bratte smittekurven er det vesentlig å hindre smitten i å spre seg, og det er det de forsterkede smittevernkravene er ment å gjøre. For å få smitten ned, må R-tallet ligge under én.

Mye politikk

Oslo kommune innførte tirsdag rødt nivå i barnehager og grunnskoler. Det betyr mindre grupper og mer hjemmeundervisning.

– Ser man rent smittevernfaglig på det, så bør barnehager og skoler stenges, men det er nesten ikke mulig å få til. Nettopp derfor er det viktig at vi stanser smitten på andre arenaer, og stenger ned så mye annet som mulig, sier Klein.

Han er tydelig på at det er politikerne som må ta avgjørelsene, og at det ligger mye politikk bak måten pandemien blir håndtert på.

– Vår oppgave som fagfolk er å gi gode råd, så får politikerne bestemme. Jeg håper Drammen kommune har den riktige smittevernkompetansen til å gi de riktige rådene, sier Klein.

Flinke fagfolk

Ordfører Monica Myrvold Berg understreker at hun og de andre politikerne legger stor vekt på de rådene og anbefalingene fagfolkene kommer med.

– Vi har flinke fagfolk både i kommunen og i Folkehelseinstituttet som vi støtter oss på. Når vi ser tilbake på de beslutningene som er gjort, så har formannskapet alltid forholdt seg til de anbefalingene vi har fått fra fagfolkene, sier Berg.

Folkehelseinstituttet vil nå endre fordelingen av vaksiner, slik at hardt rammede områder får flere vaksiner. rammen står ikke på den lista.

– Drammen bør i høyeste grad stå på den lista. Med sin beliggenhet tett på Oslo og med mange pendlere, så mener jeg kommunen burde fått mer vaksine for å hindre en smitteøkning, sier Klein.