De aller fleste er motstandere av å plassere en tømmerterminal i Juve pukkverk i nærheten av Svelvik. Samtidig må man finne plass til tømmerterminalen.

Tømmer er en verdifull og fornybar ressurs. Tømmer gir mange arbeidsplasser, har mange gode bruksområder og en tredel eksporteres og gir verdifull valuta. Vi må derfor finne en god tømmerterminal et sted i nærheten av fjorden.

En forutsetning er at det må være gode transportmuligheter med minst mulig fossil forurensing. Derfor er et sted i Svelvik helt uaktuell, uansett om det blir en ny svelvikvei. Store deler av veien vil fremdeles ikke være tilrettelagt for 145 store trailere lastet med tunge tømmerstokker. I tillegg til 60 daglige trailere til gipsfabrikken og andre bedrifter i Svelvik.

Les også

Les også

Tømmeralarmen bør gå i Svelvik

Vi må derfor se oss om etter et annet høvelig sted langs fjorden med gode transportmuligheter.

KrF foreslår at Smørstein i Sande vurderes. Der har det vært oppbevaringsplass for tømmer for Sande Paper Mill, en utskipningshavn for kalkstein og opplagsplass for oljetankere på 80-tallet. Tømmerbiler kan bruke E18 store deler av veien. Gamle E18 går tett nede til havna. Det gamle jernbanesporet går langs E18, men er nå sykkel- og gangvei. En kobling til Vestfoldbanens dobbeltspor er mulig. Jernbanetransport er effektivt, bruker elektrisk kraft og lager ikke vansker for andre trafikanter.

Området har vært brukt av Bane Nor under byggingen av det nye dobbeltsporet og tunnelen. Det er lite bebyggelse i området, og det er langt unna de verneverdige områdene i Drammensfjorden og Oslofjorden. Flere steder må vurderes for den nye tømmerterminalen. Smørstein kan være et egnet sted, i alle fall mye bedre enn steder langs Svelvikveien.

Nyheter fra Drammens Tidende