Som politiker har man én viktig jobb. Å snakke sant. En politiker som lyver kan og bør ikke gjenvelges. Politikere er ledere, ikke bare folkevalgte, vår oppgave er å lede stat, kommune og fylkeskommune gjennom ofte svært kompliserte utfordringer som pandemi, inflasjon og klimakrise.

Leder du en stor bedrift og tar ditt ansvar så snakker du samt til aksjonærer og ansatte. Du kan fokusere på det positive, men du kan aldri underslå virkeligheten. Ledere som leder bedrifter ved å ikke snakke sant om underskudd og store utfordringer leder ofte bedriften inn i konkurs.

Slik er det også i en kommune, og det er vi folkevalgte som sitter med ansvaret. Man kan bli valgt på en løgn, man kan få sitt eget parti stort og mektig ved å snakke folk etter munnen. Alle vet det.

Les også:

For noen år siden var det noen få partier som bedrev dette, vi kalte disse partiene «populistiske». Carl I Hagens Frp var et kapittel for seg selv ved skape et bilde av virkeligheten som «lønner seg», først og fremst for egen oppslutning. I dag, noen tiår senere, har populismen virkelig fått et skremmende fotfeste. Nesten alle partier snakker folk etter munnen, og svært få politikere tør å vise ledelse ved å gi velgerne virkeligheten slik den er.

Nylig var det et folkemøte om ny svelvikvei. En vei som har vært lovet i en mannsalder og aldri realisert. Alle partier snakker om ny svelvikvei, men svært få sier sannheten.

Sannheten er at en ny svelvikvei ikke lar seg realisere. Den kommer ikke til å bli noe av. Svelvikveien lå inne i Buskerudbypakke 2, og når denne falt, falt også Svelvikveien. Man kan teoretisk finansiere Svelvikveien med et bomsnitt. Men trafikken på den delen av Svelvikveien som går mot Svelvik er så lite trafikkert at bompengene blir svært høye og dermed politisk utfordrende. Et bomsnitt må altså plasseres nærmere bykjernen slik at alle på Åskollen i realiteten blir liggende utenfor en slags bomring.

Dette er realiteten, og det er ikke veldig komplisert kunnskap. Det er godt utredet og tilgjengelig informasjon for alle politikere.

Les også:

En annen realitet er at fylkeskommunen ikke har penger til å finansiere nye fylkesveier i Drammen. Nesten alle problemveier i Drammen er fylkesveier. Fylkeskommunen har en gitt sum penger til rådighet, og er avhengig av at kommunen eller bilistene er med å betale. Kommunen har heller ikke disse pengene.

Sier man nei til alle typer bommer i Drammen, sier man nei til all fremtidig utvikling.

Store deler av kommunen vil bli belastet med mer trafikk gjennom boligstrøk, og infrastrukturen vil etter hvert ikke lenger fungere. Bussen vil stå i samme bilkø som bilene. Ting vil stoppe opp.

Buskerudbyen og det sittende flertallet jobber med en «miljøpakke uten bompenger», med mål om å redusere trafikken i tråd med nullvekstmålet. Det store nye virkemiddelet og den hellige gral: Hjemmekontor.

Nei, jeg tuller ikke.

Dette er å kaste blår øynene på vanlige folk. Jeg vil påstå at det er høyst urealistisk at man kan løse trafikkutfordringene i Drammen på denne måten. Det mener også departementet, som i grunn ikke tar Drammens bomfanatisme særlig seriøst.

Isteden går statlige samferdselsmidler til andre byområder med litt mer realistiske ideer.

Som politiker må jeg fortelle deg sannheten.

Politikerne i Drammen peker ofte på andre kommuner som har gjort spennende ting. Fredrikstad med sin byferje, Oslo med sine sykkelveier samt en rekke andre kommuner. Felles for dem alle er at de enten har bompenger eller eiendomsskatt, eller ofte begge deler.

Dette nevnes i liten grad av Drammens politikere.

Man kan velge å være «byen uten eiendomsskatt eller bompenger», men det har konsekvenser.

Politikerne i Drammen må slutte å late som vi kan få alt uten å betale. Drammen er ikke unik. Vi lever i den samme økonomiske virkelighet som andre norske kommuner.

Det vi trenger etter mitt syn er ikke flere politikere som snakker folk etter munnen. Vi trenger ledelse.