Drammen er i startgropa for en utvikling vi ikke har opplevd maken til. Vi har brukt to år med pandemi godt. Vi er godt i gang med å bygge regionhovedstaden og den nye kommunen.

Fra 2020 ble vi en ny kommune. Med større muskler skulle vi være bedre i stand til å løse fremtidens utfordringer. Vi er på rett vei. Det skyldes blant annet noen større grep som har styrket oss som kommune og regionhovedstad.

Områdesatsing på Strømsø handler om å gjenreise Strømsø i byutviklingen. I et samarbeid med staten og regjeringen satses det på menneskene, bygningene og sentrumsutviklingen.

Vi er bare i oppstarten av områdesatsingen «Strømsø 2030», men har allerede gode erfaringer med jobbsjansen og norskkurset for kvinner, der Nav har en viktig rolle. Feriejobbprosjektet for utsatt ungdom snakkes det om i fagmiljøer langt ut over Drammens grenser. Det var en medvirkende årsak til at Drammen ble nominert til den gjeve Integrerings- og bosettingsprisen på senhøsten i fjor.

Feriejobbprosjektet kan vise til oppsiktsvekkende resultater. På forsommeren i fjor fryktet politiet en problematisk sommer med rotløs og pandemitrøtt ungdom uten noe å gjøre. Feriejobbprosjektet var et tiltak for å motvirke dette. 68 ungdommer ble gitt sommerjobber av kommunen, byens næringsliv og det mangfoldige, initiativrike frivillighetslivet som er en grunnplanke for det meste av alt det gode som skjer i Drammen.

Dette er bare ett av mange eksempler på at dyktige fagfolk tenker nytt og konstruktivt, til tross for en pandemi som har preget oss i to år.

Når vi hever blikket, ser vi at byen og kommunen Drammen er i rask endring. Staten investerer rundt 30 milliarder kroner i drammensområdet de neste fem til seks årene. Statens satsing gjør også at det lokale næringslivet tilføres oppdrag og midler.

Vi ser at et nytt sykehus er i ferd med å reise seg på Brakerøya. Sykehuset innebærer ikke bare landets mest moderne sykehustilbud til befolkningen, men også nye og spennende muligheter for et tett samarbeid mellom kommunen, sykehuset, næringslivet og Universitetet.

Sykehuset gir nye, kunnskapsbaserte arbeidsplasser, og bidrar til forskning og utvikling. Helseparken som utvikles vegg i vegg med sykehuset innebærer et stort potensiale for næringsvekst, både for helsenæringer og andre næringer som kan få synergier av å være lokalisert i dette området.

Sprengningssalvene i Strømsåsen bærer bud om en ny tid for kollektivtrafikken. Stor-Oslo knyttes tettere sammen i et felles bo- og arbeidsmarked, med kortere reisetider. Drammens nye jernbanestasjon vil ligge midt i smørøyet, både for pendlere og for nye kontorarbeidsplasser.

Vi ser også at det gjøres plass for et nytt tinghus og ny bybru. Snart settes spaden i jorda for et nytt sykehjem i Krokstadelva.

Drammen styrker også rollen som regionhovedstad og den største byen på Østlandet utenfor Oslo. Dette skjer også i erkjennelse av at de store utfordringene i dag må løses i samarbeid med andre, enten det gjelder samferdsel, klima, miljø, pandemi eller flyktningkriser. Vi har styrket samarbeidet med våde nabokommuner Øvre Eiker, Holmestrand og Lier gjennom samarbeidsorganet Drammensregionen. I havnesamarbeidet er Asker blitt en viktig og entusiastisk medspiller.

Drammen er også blitt med i KS sitt storbynettverket som gjør at vi sitter ved samme bord som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bærum. Der utveksler vi erfaringer, lytter og lærer av hverandre. Vi er også en samlet maktfaktor overfor sentrale myndigheter.

Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, har vi pekt ut kursen for kommunen fram til 2040. Tidligere ble kommuneplaner utarbeidet av administrasjonen og vedtatt av de folkevalgte. For meg har det vært viktig å tydeliggjøre det politiske ansvaret. Derfor er det de folkevalgte som har ledet arbeidet med kommuneplanen, med administrativ støtte. I dette har vi også involvert kommunens innbyggere, nærutvalgene, næringslivet og frivilligheten.

Jeg har vært svært opptatt av å styrke samarbeidet mellom kommunen og næringslivet, og har pekt på næringsutvikling som et strategisk viktig satsingsområde for kommunen. Vi har derfor styrket næringsfunksjonen med både kapasitet og kompetanse. Deres viktigste oppgave er å være et godt bindeledd mellom næringslivet og kommunen, en slags koblingsboks som sikrer god dialog, tilgjengelighet og samhandling.

De skal nå være med på å legge til rette for en bærekraftig næringsutvikling, der vi har mål om å skape flere grønne arbeidsplasser i Drammen.

Vi skal bygge en solid kommune. Vi skal også bygge regionhovedstaden Drammen. Og selv om byen i noen år fremover vil minne om en byggeplass, vet vi at vi snart bor i en av landets mest attraktive kommuner.

LES OGSÅ: