Denne snøhaugen er det forbudt å tippe i fjorden: - Den smelter og renner i fjorden

Snøfjellet ytterst på Holmen blir større og større dag for dag. Til slutt tiner den og havner i fjorden.