VIKEN: – Vi sender nå søknad om annullering for de elevene som ble sendt hjem fra eksamen mandag 22. mai. Det er svært viktig at de får like muligheter til videre utdanning framover når deres eksamen ikke lot seg gjennomføre i det hele tatt, sier Jan Helge Atterås, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, i en pressemelding.

Det er totalt 397 elever fra Hønefoss og Ringerike videregående skole som omfattes av søknaden. De skulle mandag avlegge eksamen i norsk hovedmål eller andre varianter av norskfaget ved AKA Arena på Ringerike.

Utdanningsdirektoratets påloggingssystem opplevde problemer om morgenen. Disse problemene rammet nasjonalt, men på Ringerike var det i tillegg lokale problemer med nettverket. Fylkeskommunen viser til at det for disse var tilsvarende utfordringer som for elevene i Møre og Romsdal - som fikk sine eksamener annullert.

– Vi håper på raskt svar fra Utdanningsdirektoratet slik at de elevene det gjelder får en avklaring, sier Atterås.

I pressemeldingen kommer det fram at det søkes om både annullering av eksamen, og dispensasjon fra kravet om antall eksamener på vitnemålet.

– Dette innebærer at elevene ikke får ny eksamen, men får en egen merknad på vitnemålet. Det betyr at vitnemålet da er godkjent og elevene kan søke om videre utdanning på vanlig måte.