Gå til sidens hovedinnhold

Solli tar feil om inntak til videregående skole

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyres fylkesordførerkandidat i Viken, Anette Marie Solli, er en drivende dyktig politiker som har gjort mye bra for Akershus fylke. I et leserinnlegg i Drammens Tidende 21. august om skoleinntak i videregående skole i Viken, tar hun derimot feil på flere punkter.

La oss gjøre et par ting klart med en gang. Det noen politiske partier kaller fritt skolevalg, er ikke fritt, det er karakterbasert. Elevene konkurrerer på grunnlag av karakterer fra ungdomsskolen, og skolene konkurrerer om elevene med best karakterer. I tillegg er elever ulike, og motivasjon for skolearbeid er varierende. Noe variasjon skyldes umodenhet og skoletrøtthet, men en del skyldes sosioøkonomiske forhold som elevene ikke kan styre selv. Karakterene på skolen er tydelig koblet til foresattes sosiale status og utdanningsnivå.

Les også

Trude til topps – har tegnet fylkesvåpenet i Viken

I Buskerud har det i mange år vært nærskoleprinsipp, der elevene har rett på å gå på nærskolen eller den nærmeste skolen med ønsket studieretning. Dette sørger for at elevene ikke får uforholdsmessig lang reisevei eller mister sosiale bånd, samtidig som de kan velge den linja de ønsker.

Det poengteres fra Solli at ved et «fritt» skolevalg kan elevene søke seg bort fra nærskolen dersom man ønsker det. Her er vi helt enige. Noen ønsker seg bort fra nærskolen av ulike årsaker, og bør få muligheten til dette. Man trenger derimot ikke innføre karakterbasert inntak for å ivareta disse elevenes ønsker.

Ifølge Solli kom 94.1 % av elevene i Akershus, der man har karakterbasert inntak, inn på sitt førstevalg i fjor. Dette er fine tall, men skjuler det faktum at mange elever velger taktisk. Ifølge både elever og lærere i Akershus som vi har snakket med, så settes ofte ikke ønsket skole på førstevalget hvis elevene vet at de ikke kommer inn. Da søker de på den skolen de har mulighet å komme inn på, selv om det ikke er førstevalget.

LES OGSÅ: Fylkestingsvalget - viktigere enn noen gang (OBS: Krever innlogging)

Solli nevner også at Akershus er best på gjennomføring i landet. Det er bra, men det er det utrettelige arbeidet til lærerne i Akershus som har æren for det, ikke nødvendigvis politiske virkemidler.

Et av de viktigste samfunnsmandatene til skolen er å utjevne sosiale forskjeller. Det oppnår man ikke ved å danne homogene grupper i klasserommet, noe vi risikerer ved et karakterbasert inntak. Heterogene elevgrupper med en miks av elever, er klart best for å motvirke segregering og polarisering i samfunnet. Det må da være ønskelig fra politisk hold? I tillegg vil et karakterbasert inntak øke den totale belastningen på elevene i ungdomsskolen. Karakterpresset blir for høyt.

Ønsket om karakterbasert inntak i videregående opplæring bærer preg av ideologi, ikke faktakunnskap. Utdanningsforbundet Viken mener at de svakeste elevene blir den tapende part i denne sammenhengen. Nærskoleprinsipp kombinert med muligheter for å søke seg bort, er derfor det klart best ut ifra skolens samfunnsmandat med å utjevne sosiale forskjeller.

Kommentarer til denne saken