Som ansvarlig for politiet i Drammen kan jeg berolige Helgheim med at vi forstår vår rolle

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Stortingsrepresentant Jon Helgheim skriver i et leserbrev på DT Meninger 5. oktober 2020, at politiet i Drammen ikke har forstått sin rolle, og han ser seg nødt til å ta dette opp med justisministeren.

Som ansvarlig for polititjenesten i Drammen kan jeg berolige Helgheim og øvrige om at vi forstår vår rolle.

Politiet er politisk styrt og i Drammen følger vi de prioriteringene Stortinget har gitt oss. Politiet skal beskytte ytringsfriheten og hindre voldsutøvelse. Når noen har vært utsatt for vold, er vår jobb å etterforske og stille gjerningspersonen til ansvar for sine handlinger.

Slik er det i Drammen også.

Jeg kan ikke gå i alle detaljer rundt den saken Helgheim beskriver, men jeg kjenner den godt. Jeg vet heller ikke hvilke detaljer Helgheim bygger sine synspunkter på. Han forutsetter blant annet at dette var en veloverveid handling fra ungdommen som la ut det hvite bildet.

Han mener også at politiet i sitt møte med ungdommen har valgt å stille offeret til ansvar, og ikke håndterer de som burde vært straffet. Det er faktisk feil. Vi jobber alltid for å stille gjerningspersonene til ansvar for sine handlinger. Det ble også gjort i denne saken.

Ellers er det å ha dialog med ungdom som har vært utsatt for trusler eller vold, noe politiet ofte gjør, uavhengig av hva som er bakgrunnen for at det har skjedd. I disse samtalene kan det hende at det blir gitt råd og veiledning. Og det kan hende at ungdommen selv har behov for å forklare hva som har skjedd.

I dette tilfellet hadde handlingen følger som ikke var verken ønsket eller gjennomtenkt. Det må det være lov å erkjenne. Ting skjer raskt på nett, og for ungdommen kunne det være et ønske om å beklage, da handlingen og reaksjonen var verken ønsket eller tilsiktet.

Skulle politiet holdt tilbake denne informasjonen?

Politiet og Helgheim er enige om én ting, og det er at ytringsfriheten står høyt i Norge, og vi har et felles ansvar for å verne om den. Jeg mener det blir et bedre samfunn hvis vi alle har respekt for hverandre, samtidig som det legges til rette for at alle får ytre seg. Det skal politiet tilrettelegge for, og ivareta sikkerheten for de det gjelder.

Men det er alltid smart å oppføre seg slik at ikke uønskede hendelser skjer, det være seg provokasjoner eller annet.

Politiet i Drammen har tett kontakt med både stortingsrepresentanter og lokal politikere. Hver uke har vi møter og deler politifaglig kunnskap slik at politisk og faglig ledelse lokalt kan ta beslutninger på et godt kunnskapsgrunnlag.

Stortingsrepresentant Helgheim er hjertelig velkommen til å ta kontakt og vi ønsker en god dialog også med ham.

Les også:


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken