Som ansvarlig utbygger på Nøsted Brygge – og innehaver av nylig godkjent reguleringsplan for 90 boliger, får jeg mange spørsmål om prosjektet. De fleste gjelder størrelse, pris, fjordutsikt og tidsplan for utbyggingen. Etter Drammens Tidendes omtale med fokus på kvikkleireforekomst, det tragiske raset på Gjerdrum og bruk av ord som tsunami og flodbølge i tittelen, er det kommet andre spørsmål.

Jeg forstår at mange lurer på hvordan i all verden jeg kan påta meg ansvaret for å bygge boliger her.

På denne bakgrunn føler jeg behov for å informere om hvorfor vi ønsker å utvikle den fjordnære eiendommen og transformere industriområdet til boliger. Jeg er trygg på at en slik utbygging kan gjøres på forsvarlig måte og at utbyggingen vil bidra til økt sikkerhet og trygghet, både for dette området og omgivelsene. Hvorfor?

  • På Nøsted har det stått bygninger i snart 100 år

Industrivirksomheten i området, Nøsted Bruk, ble avviklet på slutten av 70-tallet. Den foregikk med tunge maskiner og mye aktivitet uten at det en eneste gang utløste noe ras. Det er disse bygningskroppene som skal danne hovedelementet i vårt boligprosjekt. Bygningene står på fjell! Belastningen på grunnen i området vil bli lavere enn da det ble drevet industriproduksjon.

Det er mye kunnskap om grunnforholdene i området, basert på informasjon innhentet etter ras på naboeiendommene. Likevel førte rasene til betydelig oppmerksomhet om grunnforhold i hele området.

  • Mange undersøkelser og analyser

Det siste raset (i strandsonen i 1996), og generelt økt oppmerksomhet om grunnforhold, har ført til omfattende geotekniske undersøkelser. Området ved Nøsted Brygge er i vårt eie siden 2007 sannsynligvis undersøkt og kartlagt mer og bedre enn noe annet område i regionen.

  • Omfattende tiltak

Resultatet av undersøkelsene og analysene konkluderer med at det er behov for omfattende sikringstiltak. Blant annet har fagfolkene foreslått at skal vi sette opp en ca. 200 meter lang spuntvegg i stål for å sikre stabilitet i området i tilfelle et mulig undersjøisk ras. Tiltaket vil naturligvis bli gjennomført. Det er beregnet til å koste 20 millioner kroner.

  • Uavhengig og offentlig kontroll

Boligprosjektet Nøsted Brygge Bolig vil trolig bli det best og mest kontrollerte av alle prosjekter som gjennomføres i vår region. NVE, NGI, egne konsulenter og uavhengige konsulenter utfører undersøkelser, analyser og kvalitetssikring. Og uavhengig kontroll.Drammens Tidendes artikkel, spesielt de benyttede tittelordene, kan etterlate inntrykk av at det er galskap å bygge boliger på Nøsted Brygge.

Som ansvarlig utbygger vil jeg hevde at Nøsted Brygge vil bli et trygt sted å bo og at omgivelsene ikke har noe å frykte. Ikke noe område i Drammen er så godt kartlagt, undersøkt, analysert og vurdert som dette.

Ikke noe annet sted er kontrollert så godt som Nøsted-området, både i lys av de konkrete grunnforholdene og økt oppmerksomhet om forsvarlig bygging der grunnforholdene er spesielle.

Knapt noe annet sted vil tiltakene bli så omfattende.

Avslutningsvis har jeg lyst til å minne om uttalelsen til en av våre fremste eksperter på området, geolog Anders Solheim i Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Han sier at «utbygger på Nøsted Brygge trolig har fått de rådene som trengs for å ikke redusere stabiliteten i området.»

Senioringeniør i NVE, Heidi Mathea Henriksen, sier samtidig at «det arbeidet som er gjort så langt ser ut til å ha blitt gjort etter gjeldende krav og regler. Utredningene som er gjort, og kravene til sikring som ligger i planen, gjør at dette kan gjennomføres i henhold til kravene til sikkerhet.»

Jeg kan forsikre at utbyggingen på Nøsted Brygge kommer til å foregå akkurat slik som Solheim, Henriksen og andre med fagkunnskap definerer, og helt i tråd med de ønsker og krav som den administrative og politiske ledelsen i Drammen kommune har for transformasjon av nedlagte industrieiendommer.