Det har blitt et uttrykk i Drammen som sier at «man må dessverre belage seg på noe mer støy om man velger å bosette seg i byen».

Som beboere i Drammen sentrum er dette en holdning vi ikke kan stille oss bak, fordi uttrykket tar fokuset vekk fra hva som er lov og retter det mot hva som er personlige meninger.

Personlige meninger er det mange av og det er derfor flere nyanser i dette uttrykket som ikke kan leve videre. Ikke hos politikere og heller ikke i mediene. Det er heller ingen beboere i sentrum av Drammen som skal finne seg i lovbrudd.

Det er mange årsaker til at befolkning i alle aldere ønsker å flytte til byen. La det være helt klart – langt de fleste av oss ønsker kulturelle innslag og et yrende bymiljø. Vi ønsker livemusikk fra utescenen på Bragernes torg, vi ønsker å høre SIFs supportere som heier på Godset. Mange håper til og med at de heier høyere og støtter opp om klubben nå.

Helomvending om musikk i sentrum: – Vi bommet, men retter det opp nå

Elvefestivalen, når byen lever og sola skinner, helt fantastisk, vanlig høyttalermusikk fra et utested, helt ok. Vi kan gjerne høre glade utestemmer på vei hjem fra en hyggelig tur på byen om natta, samtaler om opplevelser og kanskje nye kjærester …? Dette er «lyden av Drammen», og den ønsker også vi som beboere i Drammen sentrum å være en del av.

Men, så er det nyansene i «hva vi dessverre må belage oss på av støy når vi flytter inn til sentrum av Drammen».

Det er opplevd et volum etter gjenåpningen fra enkelte næringsdrivere som er langt over vanlig høyttalermusikk ute. Dette er et opplevd lydnivå av næringsnaboer på samme nivå som når andre beboere klager på russens feiring i et bomiljø utenfor sentrum, og som blir omtalt i avisene dagen etter.

Ber russen tenke seg om: – Er det sånn her de ønsker å framstå?

Dette er en miljøforurensning beboere i byen ikke skal eller kan finne seg i. Volumet som er opplevd gjennom påsken, flere kvelder og netter i uka er ikke lovlig i et støyutsatt område, og vil være helseskadelig i form av mangelfull søvn, angst, stress osv. Det er denne støyen beboere, som naboer til ulike næringer, ikke kommer til å akseptere i det videre og som «vi ikke skal belage oss på når vi flytter til byen».

Det er også her nyansene i de personlige meningene spiller inn. De blir ikke alltid like presise i forhold til de ulike problemstillingene beboere i sentrum opplever av støy, og hva som i den forbindelse er lov.

Derfor håper vi mest av alt at vi som er gode naboer til en utelivsnæring finner sammen til et konsept som alle parter kan leve med der skoen trykker mest, og ikke minst at vi viser respekt for hverandre ved at holdninger og forståelse for støyproblematikk ikke bygger på egne personlige meninger, men på et lov- og reguleringsgrunnlag for boliger og næring i byen.

LES OGSÅ: