Som en mor er jeg bekymret for situasjonen til de altfor mange barna i Drammen som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Disse barna opplever ofte utenforskap og stigmatisering, og deres barndom er stadig på spill når de ikke har råd til å delta på fritidsaktiviteter, feire bursdager eller dra på ferie.

Å vokse opp i fattigdom kan føre til utenforskap som kan vare hele livet. Derfor trenger vi politikk som kan endre situasjonen raskt for disse barna og deres familier.

Ferske tall viser at hele 3.600 barn i Drammen lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Dette er en uakseptabel situasjon som krever politisk handling. For å gi disse barna en bedre barndom, må vi øke barnetrygden for enslige forsørgere og øke de kommunale sosialhjelpssatsene for særlig utsatte familier. Dette vil gi økt økonomisk trygghet og forbedre levekårene for de som trenger det mest.

Les også

Men økonomisk støtte alene er ikke nok. Vi må også bidra til å gi disse barna muligheten til å delta i fritidsaktiviteter og oppleve tilhørighet og fellesskap med jevnaldrende. Derfor vil vi i Drammen SV øremerke midler til aktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier, og gi tilskudd til fritidsaktiviteter for de som faller utenfor de vanlige tilbudene. Vi vil støtte opp om idrettslags gratistilbud til barn i lavinntektsfamilier, og samle de kommunale tjenestene for ungdom i et ungdomshus sammen med helsestasjon for ungdom. Dette vil gi en helhetlig og koordinert tilnærming til ungdomsarbeidet i kommunen vår.

Vi mener også at alle ungdommer under 25 år skal ha tilbud om en jobbgaranti, utdanning eller aktivitet. Dette vil bidra til å gi ungdommene muligheter for personlig og faglig utvikling, samt økonomisk uavhengighet. Vi tror på verdien av å investere i våre unge mennesker, og at dette vil ha en positiv innvirkning på både enkeltmennesker og samfunnet som helhet.

Les også

Det er viktig å forstå at barndom er en kort og verdifull tid som kan ha stor innvirkning på resten av livet. Å vokse opp i fattigdom kan føre til lav selvtillit og mangel på selvfølelse, noe som kan følge barna gjennom hele livet. Det er derfor det er så viktig å ha politikk som kan endre situasjonen for barna og deres familier raskt. Vi i Drammen SV vil kjempe for å gi alle barn en trygg og god barndom, uavhengig av deres økonomiske situasjon. Sammen kan vi bidra til å skape en mer rettferdig og inkluderende kommune, der alle har like muligheter til å delta og oppleve tilhørighet og fellesskap.

Les også

Vi vil også jobbe for å styrke velferdsstaten og sikre gode offentlige tjenester, som barnehage og skole, som er avgjørende for å sikre alle barn en god start på livet. Vi vil arbeide for å redusere forskjellene i levekår og bekjempe fattigdom og utenforskap på alle nivåer i samfunnet. Vi tror at politikk kan utgjøre en forskjell, og at vi sammen kan skape en kommune og et samfunn som er mer inkluderende, rettferdig og bærekraftig.

Som politiker i Drammen SV er mitt mål å arbeide for å sikre at alle barn og unge i kommunen vår får den beste mulige starten på livet, uavhengig av deres økonomiske situasjon. Jeg vil kjempe for å sikre økt økonomisk støtte til familier i lavinntektsgrupper, og samtidig bidra til å skape gode muligheter for alle barn til å delta i fritidsaktiviteter og oppleve tilhørighet og fellesskap. Vi har alle en rolle å spille i å skape et inkluderende og rettferdig samfunn, og jeg er stolt over å kunne være med på å bidra til denne viktige jobben.

Nyheter fra Drammens Tidende