SVs Åse Lunds svar på sin manglende prioritering i barnehagesektoren er ikke annet enn defensiv og trist lesing. At SV har en holdning som sier at det kun er staten som har ansvaret for Drammens barnehagesatsing er ikke bare passivt og trist, men selvsagt direkte feil.

Drammen kommunes politikere bestemmer selv hvor mye vi ønsker å bruke på barn og unge i kommunen vår, og ulike kommuner prioriterer ulikt. I gamle Nedre Eiker prioriterte vi eksempelvis, med trange budsjetter, barnehage og skole, men dessverre gjør ikke Drammen det samme. Det har altså ført til kutt på 10 prosent for gamle Nedre Eikers private barnehager, som igjen går utover våre barns tilbud.

Barnehagedebatten mellom Åse Lund (SV) og Kristin Gjerde (Frp):

Barnehagene overtas av kommersielle kjeder som driver mer business enn barnehage

Kommersialisering av barnehager - SVs eget valg

Så lenge regjeringen kutter i kommunale bevilgninger, ser ikke SV noen annen mulighet enn å innføre eiendomsskatt

Dette har Fremskrittspartiet prøvd å forhindre, ved å foreslå en økning i budsjettet, som ville økt bevilgningene til barnehagene i hele nye Drammen. Drammen ligger dessverre langt under normen når det kommer til støtte til våre barnehager.

Fremskrittspartiet fremmet i desember sitt budsjettforslag, og jeg tar det som en selvfølge at kommunestyrerepresentantene i Drammen som har votert over det også har lest det. Vi i Frp valgte å satse på skole, barnehage og helse, for det finnes faktisk midler til satsing også i nye Drammens stramme budsjett, men det handler om prioriteringer.

SV og posisjonen har prioritert høye godtgjøringer til sine egne, slik som ordfører, varaordfører og hovedutvalgsledere. Bare der sparte Frp inn 3,7 millioner i vårt alternative budsjett, mot blant annet SVs stemmer. Det hadde vært å ta 3,7 millioner fra enkelte bemidlede politikere, og gitt til eksempelvis barnehage.

Andre steder Frp ønsket å kutte, var eksempelvis i sykkelveisatsing. Dette fordi det er budsjettert 20 millioner kroner til dette, mens både skole- og barnehagesektoren opplever store kutt. SV vedtok også 11 millioner til fossilfrie- og nullutslippsbyggeplasser. Dette er igjen en prioriteringssak, hvor Frp er klare i sin tale. Barn og unge kommer foran sykkelveier og nullutspillsbyggeplasser. Her har vi allerede sammenlagt 34,7 millioner kroner som i vårt budsjett har gått til barn og unge, som SV hadde stått helt fritt for å stemme for.

For å gjenta deler av det den tidligere eieren av Skyttelveien barnehage i Solbergelva sa til Drammens Tidende: «Tidligere lå vi i Nedre Eiker kommune som satset på barna og barnehagene. Men etter kommunesammenslåingen har denne satsingen blitt borte, eller den er i alle fall ikke synlig. Bare for oss vil det utgjøre 1,3 millioner kroner mindre i årlig tilskudd.»

For det handler om å satse.

Som tidligere kommunestyrepolitiker i Nedre Eiker er det selvsagt trist å se SV og flertallet i Drammens prioriteringer. Å snakke med rektorer som opplever millionkutt, lese om barnehager som ikke lenger har råd til å drifte og se manglende politisk styring. Eksempelvis har det fra 2019 til sammenslåingen etter 2020 vært kutt på 14 millioner kroner i skolene i gamle Nedre Eiker. Dette er SVs politikk, og SV har vist null vilje til å endre på det.

Vi i Frp prioriterer barn og unge, og det uten eiendomsskatt. Vi inviterer SV til å stemme med oss i neste budsjettbehandling.

Les også

SV tegner et misvisende bilde av private barnehager

Les også

Kommunal eller privat barnehage? Ja takk begge deler