Det har vært en lang og til tider slitsom vår i Drammens-politikken. Vi er ikke der vi burde ha vært. Likevel er jeg optimistisk med hensyn til hva vi skal få til i månedene som kommer.

Politikk er relativt, pleier Martin Kolberg å si. Det kommer altså an på hvem og hva du sammenligner med. De siste ukene har det vært skrevet mange artikler i lokalavisa om elendig kommuneøkonomi i Fredrikstad kommune. Fredrikstad må spare 500 millioner kroner, en halv milliard, de nærmeste årene. Ansatte frykter for jobbene sine. Innbyggere frykter rasering av velferdstilbud. I lokalavisa framheves Drammen som et godt eksempel på en kommune med ryddig, god økonomi, et eksempel til etterfølgelse.

I Kristiansand er det politisk kaos. Skal kommunesammenslåingen reverseres eller ikke? Lokale politikere står mot regjeringen, og ingen aner egentlig utfallet. Det eneste som er sikkert, er at mye energi går tapt til en stillingskrig mellom lokale og sentrale politiske myndigheter, og hele tilliten til det politiske systemet er i ferd med å svekkes.

I Drammen har vi ikke tilnærmelsesvis noen av de utfordringene som Fredrikstad og Kristiansand opplever. Drammen har en solid økonomi, men vi må drive smart og gå med varsomme skritt. Vi er godt samkjørte med våre naboer i Drammensregionen, og vi spiller på lag med sentrale myndigheter.

LES OGSÅ:

Temperaturen i den politiske debatten er likevel høy. Mange er skuffet, og sterke ord er brukt. Etablerte samarbeid i kommunestyret har falt fra hverandre. Valgløfter er ennå ikke innfridd. Pårørende innenfor eldreomsorgen raser, ansatte er skuffet. Misnøyen er større en tilfredsheten, i alle fall hvis vi lytter til den offentlige debatten.

Det er ikke slik vi skal ha det, men Drammen kommunes utfordringer, politisk og administrativt, er ikke større enn at det fins løsninger. Når de i Fredrikstad ser til Drammen, er det blant annet ut fra hva vi har fått til i skolesektoren. Vi driver en god skole med relativt sett lave kostnader. Det samme målet har vi for eldreomsorgen. Vi vet at det over tid er rimeligere å eie institusjoner enn å leie plasser. Vi vet at våre eldre skal ha førsteklasses omsorg og pleie.

Hvis vi skal få til dette over tid må vi, i likhet med i skolesektoren, hente ut stordriftsfordeler. Det er mye dyrere å drive flere små sykehjem enn færre og større. Konsekvensen av små sykehjem er et dårligere tilbud. Det vet vi. Derfor skal vi få bygge Krokstad sykehjem, selv om vi ikke greide å få vedtaket på plass før sommeren.

Forsommerens sykehjems-debatt bidro også til at noen stilte spørsmål ved om det var riktig å slå sammen våre tre opprinnelige kommuner. Poenget er at vi blir en bedre kommune sammen enn vi var hver for oss. Som politiker i tidligere Nedre Eiker vet jeg godt at den nye kommunen har langt bedre økonomi enn Nedre Eiker noen gang var i nærheten av.

Jeg blir også utfordret om Drammen kommunes høye lånegjeld. Ja, vi har mye gjeld, men den er håndterbar, også med økende renteutgifter. Vi har handlingsrom til å satse. Derfor har rådmannen satt av penger til Krokstad sykehjem. Vi har råd til å bygge. Målet for en kommune er ikke å være gjeldfri, men å ha tilfredsstillende handlefrihet til å møte morgendagens behov. Det har vi i Drammen, takket være en svært fornuftig og sunn økonomisk styring gjennom mange år.

LES OGSÅ:

Drammen kommer aldri i en situasjon der vi mister økonomisk handlefrihet, havner på Robek-lista, og må stå med lua i hånda i møter med Statsforvalteren. Til det er økonomien for god og for solid. Tidligere Nedre Eiker kommune vil oppleve store løft i tida som kommer, både innen skole og helse. Dette er et løfte Nedre Eiker aldri hadde hatt muligheter til på egen hånd.

Jeg blir av og til spurt om jeg er skuffet over kommunestyret og Drammenspolitikere som for eksempel ikke engang kan enes om å bygge et sykehjem. Svaret på det er et klart og tydelig nei. Jeg kan være skuffet over vedtak og at vi ikke kommuniserer godt nok som i sykehjemssaken. Jeg kan være utålmodig med at vi ikke får til mer på kortere tid. Men jeg er aldri skuffet over politikken.

At partier skiller lag etter å ha samarbeidet, at vi ikke blir enige eller at vi ikke forstår hverandre: Alt dette er en del av lokaldemokratiet. Folkestyret kritiserer jeg aldri. Situasjonen i Europa i dag tilsier at folkestyret trenger beskyttelse, ikke kritikk.

Hva høsten vil bringe, er det ingen som veit. Det blir ganske sikkert en krevende høst, også rikspolitisk. Neste år blir det valgkamp, med de følger det har for partienes markeringsbehov og ulike kampsaker. Lærdommen er at uansett hva som skjer, så kan du stole på Arbeiderpartiet.

Vi sto fast på våre saker i sist valgkamp, og fikk velgernes tillit på grunn av det. Vi har stått fast på våre kampsaker hele veien. Vi kan ikke garantere politisk flertall, men vi kan garantere at vi står på for de sakene vi ønsker å gjennomføre, og det kommer vi til å gjøre helt til de blir gjennomført.

Med det ønsker jeg alle en riktig god sommer. Så møtes vi til høsten. Det ser jeg fram til, allerede.

LES OGSÅ: