Høyre har ønsket et sommerskoletilbud ved de videregående skolene i Viken. I sommer ble det en realitet.

Flere elever fikk intensiv opplæring og bestått eksamen. Noen elever fikk et sommerskoletilbud med faglig og sosialt innhold. De som skal begynne på videregående fikk et tilbud med introduksjon for videregående opplæring. Sommerskoletilbudet var mangfoldig. Felles for alle elevene er at de fikk et godt tilbud, som hadde betydning for dem.

I komiteen for utdanning i Viken fikk vi nylig en orientering om sommerferiens skoletilbud. Tilbudet og de resultatene som nok imponerte flest, var de lærere og elever som hadde deltatt i opplæring med eksamen. Det var gratis sommerskoletilbud for elever med karakteren 1 i et fellesfag eller som ikke hadde vurdering i standpunkt. Noen av dem, som ikke får vurdering, har eksempelvis mye forfall. Bestått resultat i alle fag er en forutsetning for at elevene får fullført videregående skole med fag-/svennebrev eller studiekompetanse.

Det ble gitt et undervisningstilbud i syv fag. Antallet som gikk opp til eksamen var 51. Noen fikk 2, flere fikk 3, enda flere fikk 4, noen færre fikk 5 og én til og med 6. Sommerskolen ga disse elevene en helt ny start på veien videre i livet. En start som kommer til å ha stor betydning for elevenes videre utvikling.

Sommerskole med faglig og sosialt innhold var et tilbud som ble gjennomført ved 11 videregående skoler. Det ble lagt vekt på opplæring på en annen måte enn tradisjonell undervisning for de som hadde gått vg1 og vg2 frem til sommeren.

Sommerskolen med introduksjon til videregående opplæring var et tilbud som ble gitt til elever som gikk ut av 10. klasse. Tilbudet ble gitt ved 14 videregående skoler og var et samarbeid med kommunene.

Jeg håper at sommerskoletilbudet har kommet for å bli. Spesielt viktig er det å gi elever et karaktergrunnlag for å få fullført videregående skole med fag-/svennebrev eller studiekompetanse.

Jeg kan ikke forstå annet enn at vi også skal ha sommerskole i 2023 og til og med se om mulig utvide tilbudet med opplæring og eksamen.