Mens du sover ut rusen, rydder Runar opp etter deg. Denne vanen irriterer kraftig

Kampen for å holde Drammen ren foregår hver dag, men den er spesielt intens når det har vært fest og moro.