Gå til sidens hovedinnhold

Søppelbergene vokser - sirkulær økonomi kan redde verden

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verden sløser stadig mer med stadig knappere ressurser. Kun litt under ni prosent av ressursene brukes om igjen. NITO, fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, mener Norge kan ta en lederrolle i omlegging av produksjon og forbruk til en såkalt sirkulær økonomi. Vi må sørge for at ressurser blir brukt om og om igjen.

I dag produseres det altfor mye som ender som avfall. Resultatet er at søppelbergene vokser, utslippene av klimagasser øker og ressurser vi er avhengige av minker. Eksempelvis blir gull brukt i elektroniske produkter, samtidig som verdens kjente gullforekomster forventes å være tatt ut om bare noen få tiår.

Løsningen er et skifte til en sirkulær økonomi, hvor mest mulig av de dyrebare ressursene blir brukt om igjen. Stikkord er redusert og mer miljøvennlig materialbruk, solide og reparerbare produkter, redusert forbruk og gjenbruk.

Den nye rapporten fra tenketanken Circle Economy, Circularity Gap Report 2020, er lite oppløftende lesning: Den forteller at for to år siden ble 9,1 prosent av ressursene i verdensøkonomien brukt om igjen. Nå har dette tallet sunket til 8,6 prosent. Over 91 prosent av ressursene vi forbruker i den globale økonomien ender altså opp som søppel og går tapt.

Det er lett å fortvile i møtet med sånne tall, men vi mener snarere at dette også er en unik mulighet for norske ingeniører og teknologer.

Les også

Folk kaster fortsatt for mye mat: – Vi ser at det er for mye matavfall i restavfallet

Regjeringen må få fortgang i arbeidet med en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Ingeniører og teknologer er sentrale i det sirkulære skiftet, fordi det handler om å utvikle nye produkter med mest mulig miljøvennlige materialer, å gjøre vedlikehold og reparasjon til en hel industri og å integrere dette i designfasen av et produkt. Alt dette vil kreve grønn ingeniørkunst.

Jeg er overbevist om at det sirkulære skiftet ikke bare kan redde verden, men bli god butikk for Norge. Det vil føre til at Norge går i tet innen innovasjon og ingeniørkunnskap. Det vil skape nye arbeidsplasser og gi et enormt konkurransefortrinn overfor andre land. Men det forutsetter at vi handler raskt.

Les også

Nå kan du få penger ved å levere inn den gamle fritidsbåten

4. mars markerte UNESCO verdens ingeniørdag for bærekraftig utvikling. Dagen skulle synliggjøre hvordan ingeniør og teknologi er sentralt i det moderne liv og bærekraftig utvikling.

NITO har bestilt en kartlegging av barrierer og muligheter for en sirkulær økonomi sammen med flere samarbeidspartnere. Vi planlegger å ha denne klar til august, og håper at den vil bli en viktig inspirasjonskilde når regjeringen skal legge fram sin lenge varslede sirkulærstrategi til høsten.

Regjeringen har sagt at Norge skal bli et sirkulært foregangsland. Da håper jeg at den kommende strategien vil inneholde gode tiltak for å få oss dit. Vi står klare til å komme med våre innspill og erfaringer. Norge kan lede det sirkulære skiftet.

Kommentarer til denne saken