Den ideologiske kampen mot private helseaktører burde være underordnet behovet for å gi alle nødvendig helsehjelp, selv for venstresiden og regjeringen. Men det kan synes som om ideologi gjør at noen mener det er bedre at folk lider i helsekø, enn at de får behandling hos private helsetilbydere.

Det synes som om de rødgrønne vil tilbake til et samfunn der de som har råd til det kan velge og vrake i tilbud om private helsetjenester, mens vanlige folk må stå utenfor arbeidslivet og ta til takke med lange helsekøer. Det er kanskje ikke vanlige folks tur, likevel…?

Gjennom pandemien har hovedargumentet for strenge smitteverntiltak vært at vi må unngå kollaps i - og høyt press mot - helsevesenet. Med et stort antall koronapasienter, flyttes samtidig beredskapen vekk fra andre pasienter som trenger operasjoner eller andre behandlinger, slik at de kan fungere godt i hverdagen.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

Neste uke er det Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet som har ordet.

Samtidig som helsevesenet advarer mot enormt press, ser man at private tilbydere kan avlaste det offentlige helsevesenet med cirka 500.000 operasjoner – opptil 40 prosent billigere enn det man klarer i det offentlige helsevesenet. Det er en halv million kirurgiske inngrep som kan sørge for at like mange mennesker får et bedre liv, og at mange kan komme tilbake til jobb. Dette har vi fremmet forslag om, men venstresidens fobi for private tilbydere gjør at de stemmer imot hver eneste gang. Forstå det, den som kan.

Vi har tallrike eksempler på pasienter som er blitt reddet gjennom å bruke private tilbydere. For det er faktisk slik at det offentlige behandlingstilbudet ikke passer alle. I min hjemkommune Modum, utfyller flotte og solide private tilbydere som Modum Bad og Vikersund Kurbad det offentlige helsevesenet, og har vært viktige bidragsytere innen fritt behandlingsvalg. Denne muligheten fjerner nå den rødgrønne regjeringen.

Det er lange køer i helsevesenet, langt over 200.000 personer venter på behandling, til tross for at en rekke private aktører står klare til å avlaste. Det vil fortsette så lenge regjeringen lar seg styre av ideologi fremfor sunn fornuft. Hvorfor mener regjeringen at det er bedre at tusenvis av pasienter lider i kø, enn at det private avlaster det offentlige helsevesenet med disse operasjonene - gjennom en ordning der det offentlige likevel dekker utgiftene?

Morten Wold

  • Navn: Morten Wold (Frp)
  • Parti: Fremskrittspartiet.
  • Født: 1967.
  • Bosted: Vikersund
  • Yrke: Stortingsrepresentant for Buskerud fra 2013 -
  • Blant annet Stortingets tredje visepresident, medlem av helse- og omsorgskomiteen, og Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

Arbeiderpartiet ser dessverre bare tall og statistikk, og glemmer hva tallene skjuler, nemlig enkeltskjebner. Hos hver eneste en av de tusenvis som venter på behandling, finnes det en historie om smerte, fortvilelse, kanskje ingen mulighet for å klare jobben – eller at livet oppleves som at det står på vent, i en slags pausemodus. Samtidig er helsekø utrolig kostbart for samfunnet. Alle blir tapere når helsekøen er lang.

I stedet for å bruke ledig kapasitet hos private, og la folk velge det tilbudet som passer dem, vil regjeringen tvinge alle inn i det offentlige helsevesenet. Likevel beskylder de opposisjonen for å skape større forskjeller. Det er et paradoks all den tid det er vi som ønsker å gjøre private tjenester tilgjengelige for alle, og ikke bare for dem som har råd til det. Som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som har vært åpen om at han har brukt private helsetilbydere, privat sykehjem for sine foreldre og sendt barna sine på private skoler. Alle er vi like, noen er visst likere enn andre, men det skulle da bare mangle at han ikke kunne gjøre dette. Det kalles valgfrihet.

Vi skal ikke være redde for verken private aktører eller profitt. Vi heier på folk som klarer å gjøre ting bedre enn før. Om man klarer å tilby bedre tjenester enda mer kostnadseffektivt, så skal man selvfølgelig få belønning for arbeidet.

Fremskrittspartiet vil at private og offentlige helseaktører skal likebehandles, og at den enkelte selv skal kunne velge hvor man skal få behandling. Det fjerner kø, skaper konkurranse og mangfold i helsesektoren. Samtidig setter fritt behandlingsvalg brukeren i sentrum. Det er ikke Arbeiderpartiet som vet best hva som fungerer for hver enkelt, det vet hver enkelt best selv. Men som alltid er sosialistene mest opptatt av systemet, ikke brukeren. Der venstresiden ser på systemet som det viktigste, setter Fremskrittspartiet enkeltmennesket først.

Vår hovedprioritering må til enhver tid være at flest mulig mennesker får den hjelpen de trenger. Når Fremskrittspartiet vil ha flest mulig hender i arbeid for å redusere helsekøene og sikre at folk får behandling hurtigst mulig, ifører regjeringen seg sine ideologiske skylapper og går til krig mot de aktørene som er med på å avlaste helsevesenet vårt.

Konsekvensen er lengre helsekøer, flere sykmeldte og mindre innovasjon og mangfold i helsesektoren. Sosialistenes systemtankegang vinner. Pasientene taper.

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Pensjon fra første krone skal heretter gjelde for alle

Les også

Å skrote fritt behandlingsvalg er å sette systemet foran pasienten

Les også

Med disse tiltakene kan Stortinget senke strømprisen

Les også

Vi står i fare for å miste verdifull kompetanse for å få kulturen på beina igjen

Les også

Den tilliten som må gjenreises skal gjenreises. Jeg er klar til å gjøre min del av jobben