Søstrene ble skilt av skolesystemet. Nå har de fått beskjeden de håpet på

Mandag fikk Linn Sand Johannessen melding om at hun hadde fått plass på Røyken videregående skole, samme som sin eneggede søster.