I Buskerud får Sigdal kommune nå tilbake et ekte nærpoliti. Det offentliggjorde Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) fredag. Dette som et ledd i at regjeringen oppretter ni nye polititjenestesteder, et politi som kan jobbe forebyggende, skape tillit til folk og sikre folk trygghet i hverdagen.

Dette har vært en kamp over flere år. Den borgerlige regjeringen la ned lensmannskontorer over en lav sko og ville heller satse på rullende fjernpoliti. Vi advarte mot at dette ville svekke beredskapen i distriktene, føre til lavere tillit til politiet og gi dårligere forebygging av kriminalitet. Nå rydder vi opp etter åtte år med sentralisering av politiet.

Les også:

Folk må ha tillit til at politiet stiller opp når det trengs, der det trengs, med riktige tilpassede tiltak. Tilstedeværelsen og lokalkunnskapen et stedbundet lokalpoliti har, som kjenner innbyggerne og kan jobbe målrettet med forebygging, spesielt blant ungdom, kan aldri erstattes med et rullende fjernpoliti. Et politi som kjører seg bort under utrykning og som innbyggerne aldri har sett ansiktet på før.

Vi har siden 2021 økt politiets driftsbudsjett med ca. 215 millioner kroner, ga midler til 373 nye kjøretøy og annet utstyr i 2022, midler til 146 nye og faste operative stillinger for å bidra til et mer synlig og operativt politi i hele landet og opprettet 100 nye studieplasser på Politihøgskolen.

Høyre foreslo på sin side å kutte 379 millioner kroner til politiet i sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

De nye tjenestestedene er allerede finansierte med nye bevilgninger i statsbudsjettet, så de vil ikke svekke etablerte fagmiljøer, byene eller politidistriktene ellers.

Vi viser med dette at vi tar på alvor det å styrke tryggheten for folk i hele landet, også i de mindre kommunene. Det har stor betydning for de som bor i de aktuelle kommunene, men også for de mange tusen hytteturistene som er i Sigdal og tilgrensende kommuner hele året.

Les flere kronikker og debattinnlegg HER

Regjeringen har nå offentliggjort ni nye polititjenestesteder, og vil senere i år legge fram en plan for å styrke polititjenester nær folk, inkludert flere nye tjenestesteder. I tillegg til Sigdal, er det Krødsherad kommune og Rollag kommune som ønsker at det opprettes polititjenestested i kommunen. Vi ønsker også å styrke eksisterende tjenestesteder, særlig i distriktene. Senterpartiet i Buskerud vil presse på for å realisere dette, samt at ha et fullverdig polititjenestested i Lier.

Senterpartiet i regjering sikrer folk mer trygghet og bedre beredskap.