Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har vært tydelig på at de ønsker en regjering sammen med Arbeiderpartiet. Likevel er det mye som tyder på at Ap og Sp er avhengig av SVs støtte for å ha et stortingsflertall bak seg etter valget.

Selv om Vedum har uttrykt ønsket sitt, mener Lundteigen at ønsket ikke skal danne et inntrykk av at partiet har lukket døra for SV, skriver NRK.

– Om det ikke blir flertall for en Sp/Ap-basert regjering, må vi diskutere om det er klokest å ha en mindretallsregjering eller en flertallsregjering med SV, sier han.