Det var interessant å lese innlegget fra Weggesrud og Skinnes i Senterpartiet om hvorfor Viken må deles slik at Buskerud fylkeskommune kan gjenoppstå. Ikke fordi jeg er enig i det de skriver, men fordi de ikke har et eneste argument som tilsier at vi som innbyggere kan forvente bedre fylkesveier, sømløs kollektivtrafikk mot hovedstaden, bedre videregående skoler eller flere tannleger i tannhelsetjenesten.

Deres argument er stort sett at det er «klinkende klart» og «tydelig». Hva som er klinkende klart og tydelig er jeg derimot ikke blitt klokere på.

Snarere tvert imot så skriver Skinnes og Weggesrud at et forpliktende samarbeid mellom de tre gamle/«nye» fylkeskommunene er nødvendig. Kostnadsbesparelser ved deling av fylkeskommunen oppnås ifølge skribentene av et forpliktende samarbeid mellom de tre «nye» fylkeskommunene.

Senterpartiet møter seg selv, ironisk nok, i døra allerede i sak nummer én, innkjøp av IKT-løsninger. Mon tro om samarbeid mellom de tre fylkeskommunene vil gjelde flere saker? Og det får meg også til å undre over følgende: Vil forpliktende samarbeid mellom tre fylkeskommuner være mer demokratisk og gi mer folkestyre enn å behandle en sak i et demokratisk opprettet organ, fylkestinget?

Dersom Skinnes og Weggesrud mener vi kan få mer ressurser (blant annet penger, dedikerte ansatte og politikere) til å renovere Nøsteveien, flere busser til Sylling og Sjåstad, buss som passer med togtidene på Lier stasjon, gang- og sykkelvei langs Ringeriksveien, hele Vestsideveien og fra Gluggen til Sandaker, i tillegg til en gartnerlinje på Lier videregående i samarbeid med gartnernæringa, ny videregående skole ved det nye sykehuset og styrket tannhelsetjeneste, for å nevne noe, vil jeg også ha Buskerud tilbake.

Tjenestene som fylkeskommunen har ansvar for, og hvorfor disse løses bedre i Buskerud, enn i Viken, nevnes ikke med ett eneste ord i innlegget fra Senterpartiet. Det slås derimot fast at:

1) Buskerud, uansett hvordan vi setter opp regnestykket, vil få reduserte inntekter, sammenliknet med tidligere.

2) At dagens Viken også vil være underfinansiert med dagens regjering; noe som vel innebærer at dagens regjering heller ikke vil prioritere mer penger til Buskerud fylkeskommune?

Til slutt bruker Senterpartiet argumentet om at vi ved oppløsning av Viken slipper å bygge nytt fylkeshus. Det stemmer heller ikke, eller er det slik at «nye» Akershus ikke trenger noe fylkeshus?

Hvor skal den demokratiske organisasjonen og fylkestinget i Akershus fatte sine beslutninger? Dagens Viken med Senterpartiet i spissen har jo valgt å selge kontorlokalene i Galleriet Oslo der Akershus tidligere hadde sine lokaler.

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune inngikk i februar 2019 også avtale om kjøp av Leif Tronstads plass 7 i Sandvika til bruk for nytt fylkeshus. Salget av Galleri Oslo og avslutning av leieforhold i samme lokale var tenkt benyttet til å bygge nytt fylkeshus i Sandvika.

Helt avslutningsvis stiller jeg spørsmålet: hva er innbyggernes interesser? Er det Buskerud som sådan eller tjenestene som fylkeskommunen leverer?

Og bare så det er sagt, mitt hovedstandpunkt er at vi ikke trenger en fylkeskommune. Det har Høyre ment lenge før flertallet på Stortinget ble enige om å ha færre fylkeskommuner i Norge. Dersom fylkeskommunen bortfaller vil det muligens ikke være bruk for et eneste fylkeshus, og alle pengene kan brukes på veier, skoler, busser og tannhelse.

LES OGSÅ: