Sperrer av rasteplasser i Hanekleiva til 24. juni: – Skjer også neste år

Sperringer ble 15. mai satt opp ved rasteplasser i Hanekleiva, for at disse ikke skal kunne benyttes av festende russ. Meningene er sterkt delte blant beboere om dette er et riktig tiltak.