Nylig offentliggjorde Spesialenheten en rapport om MC-føreren Lukas (25) som ble kjørt ned av en politibil på E18 ved Liertoppen i mai. Politiets spesialenheten har etterforsket om ansatte i politiet gjorde noe galt i forbindelse med ulykken, og har konkludert med at politiet ikke gjorde noen feil.

Beviset for dette skal være en video fra et trafikkamera på Tranby tilhørende Statens vegvesen. Den videoen har Spesialenheten tilsynelatende intet ønske om at noen skal få se.

Det finnes derimot en annen video, filmet med et dashbord-kamera. Personen som eier dette kameraet, reagerte på politiets atferd og ga Drammens Tidende rettighetene til filmen. (Se videoen lenger ned). På denne videoen kan det se ut til at politiet med vilje meier MC-føreren rett ned. Det er derfor en video som har opprørt svært mange. Drammens Tidendes video førte til at UP-sjefen ba Spesialenheten etterforske ulykken.

Det er derfor merkelig at Spesialenheten ikke med én eneste gang offentliggjorde videoen de mener at frikjenner politiet. Dersom det finnes en upublisert video som kaster nytt lys over situasjonen og gir et annet bilde av politiets oppførsel i ulykken, er dette noe publikum bør få se. Ikke minst fortjener de to polititjenestemennene at publikum får se en videoen som frikjenner dem, slik Spesialenheten hevder at den gjør.

Drammens Tidende har flere ganger bedt om innsyn i denne videoen og en video fra innsiden av patruljebilen. For flere måneder siden fikk vi avslag. Etter offentliggjøringen av Spesialenhetens rapport som frikjenner politiets atferd, ba vi på nytt om innsyn. Det er elleve dager siden. Drammens Tidendes begjæring om innsyn og purringer på dette er ubesvart. Muntlig opplyser ansvarlig leder at de skal se på saken «når de får tid».

Offentlighetsloven slår fast at spørsmål om innsyn skal behandles uten opphold, og senest innen tre dager. Men det er på ingen måte første gang at Spesialenheten legger lokk på informasjon mediene burde få tilgang til:

NRK og presseorganisasjonene måtte til Høyesterett i 2015 for å få Spesialenheten til å utlevere en overvåkingsvideo i den såkalte Legevaktsaken. Spesialenheten henla saken hvor en mann døde av kvelning under en pågripelse. Det tok NRK tre år å få utlevert videoen, og man måtte bruke Den europeiske menneskerettskonvensjonen for å få gjennomslag. Ifølge Riksadvokaten skulle saken danne presedens for medienes rett til innsyn.

Men fortsatt er det med Spesialenheten som med øvrige deler av politiet, krav om innsyn avvises med henvisning til straffeprosessloven. Riksadvokaten har i en instruks om innsyn problematisert at denne loven i stor grad åpner for skjønnsmessige vurderinger. Og at det er politiet selv som vurderer hva politiet mener er skjønnsmessig.

Spesialenheten levnes liten tillit i kommentarfeltene etter henleggelsen av MC-ulykken på Liertoppen. Dersom Spesialenheten mener at det finnes et videomateriale som frikjenner politiet, burde det være enkelt å frigi materialet. I stedet åpner enheten for ytterligere spekulasjon og tvil.

La det være sagt, MC-føreren Lukas Rudys (25) innrømmer å ha kjørt for fort og for å ha forsøkt å stikke av fra politiet. For det forventer han å få sin straff. Han er ingen helgen i denne saken. Men publikum har med rette høye forventninger til politiets atferd, også i møtet med fartssyndere.

MC-saken står på stedet hvil, uten klarhet i hva det var som fikk Spesialenheten til å henlegge. Det gagner ikke Spesialenheten. Det er denne type hemmelighold som bidrar til å undergrave folks tillit til at politiet er i stand til å etterforske politiet.