"4girls2" er et spillerutviklingsprosjekt for Drammensregionen, med Konnerud som administrativ klubb i samarbeid med kretsen.

Prosjektleder er Kjersti Thun, og trenerne er Pia Korsgård, Henning Bakken, Harald Ramsfjell, Audun Fevik(bildet), Guri Øen, Brede Nybråten og Trond Sydtskog. Det er i første omgang nominert 42 spillere født i 94/95 og 34 spillere født i 96/97, i tillegg til fire keepere.

Dette skal bli til to treningsgrupper à 20 spillere og en egen keepergruoppe. Det er i utgangspunktet planlagt en ukentlig samling på Konnerud gjennom hele året, men det kan bli noe færre i sesong. Formålet med prosjektet er å stimulere til spillerutvikling av jenter i aldersgruppen 12-16 år, og på sikt drive kompetansehevende tiltak i de lokale breddeklubbene.