Oppfylte drømmen og lagde sin egen cup

Hvis DBK Tigers skal få spille mer bandy må de selv gjøre en aktiv innsats. Jentene slo like godt til med å arrangere egen cup.