Se Ørn Horten - Åssiden her lørdag 28. april 16.00.