DRAMMEN: Endringen betyr at ingen lag fra 3. divisjon rykker opp denne sesongen.

Per i dag har Buskerud sju lag i 3. divisjon: Kongsberg, Åssiden, Drammen FK, Strømsgodset 3, Mjøndalen 2, Svelvik og Vestfossen.

De nye endringene betyr også at antall avdelinger på hvert nivå i seriestrukturen for menn blir 1-1-2-6-24.

Det betyr at lag 2-7 i hver 2.-divisjonsavdeling denne sesongen inngår i den nye ligaen på nivå tre, mens lag 8-14 i 2. divisjon denne sesongen blir degradert til Regionligaen på nivå fire. Ligaen på nivå tre vil bestå av to avdelinger, mens regionligaen vil bestå av seks avdelinger.

Hønefoss og Strømsgodset 2 er begge 2. divisjonslag i år.

NFF foreslo 12 4.-divisjonsavdelinger, men dette ble nedstemt, mens Troms FKs forslag om 24 avdelinger ble vedtatt.

2016-sesongen blir overgangsordningen. Lyn, som satser hardt på opprykk fra 3. divisjon, men ikke kan avansere opp et nivå som følge av den nye seriestrukturen, foreslo at seriestrukturen skulle innføres i 2018. Det forslaget ble ikke tatt opp til votering da forbundsstyrets forslag gikk gjennom med 120 stemmer mot 62.

Forbundsstyrets to andre forslag som omhandlet årlige valg av styremedlemmer samt grense på 12 år sammenhengende for tillitsverv i styre/komité/utvalg ble vedtatt.

Vedtaket om endring i forbundsstyrets sammensetning betyr at valgperiodene skal overlappe hverandre, slik at det velges fire medlemmer av forbundsstyret hvert år. Forbundsstyret består av president, to visepresidenter og fem styremedlemmer. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslaget om grense på 12 ås sammenhengende for tillitsverv ble vedtatt med 174 stemmer for og sju stemmer imot.