Proffgolfer: -Jeg gir meg selv tre år

Maiken Bing Paulsen (22) lever profftilværelsen på heltid.