Slutt for elitesatsingen i Glassverket

OVER: Årsmøte i Glassverket gjorde en helomvendig og avgjorde at klubben ikke skal stille med lag i første divisjon høsten 2018.

OVER: Årsmøte i Glassverket gjorde en helomvendig og avgjorde at klubben ikke skal stille med lag i første divisjon høsten 2018.

Artikkelen er over 2 år gammel

Et splittet årsmøte i Glassverket stemte tirsdag kveld for å trekke laget fra førstedivisjon.

DEL

ÅSKOLLEN: Det måtte gå til skriftlig avstemning i det fortsettende årsmøtet i Glassverkethallen tirsdag kveld.

Da 41 mot 40 stemte for å trekke klubbens lag i førstedivisjon, reiste halve forsamlingen seg og forlot hallen.

Topphåndballen i Glassverket er over.

- Med det økonomiske bildet som er i klubben ser vi ikke noen annen utvei, sier styreleder i Glassverket Thomas Huseth.

Gjorde helomvending

I mars var årsmøtet i Glassverket klar i sin tale. Elitesatsingen skulle fortsette i klubben.

En måned etterpå har klubben gjort en helomvending.

Et knepent flertall stemte for styrets alternative budsjett som innebærer å ikke stille med et lag i førstedivisjon høsten 2018.

- Dette er helt klart smertefullt. Alle i Glassverket ønsker jo å ha topphåndballen i klubben. Samtidig må styret presentere det som er et forsvarlig økonomisk budsjett for klubben, sier Huseth.

SNUDDE: Det ble registrert 91 stemmeberrettigede under tirsdagens fortsettende årsmøte.

SNUDDE: Det ble registrert 91 stemmeberrettigede under tirsdagens fortsettende årsmøte. Foto:

I følge styret mangler klubben 800 000 kr i usikre sponsormidler for å dekke utgiftene topphåndballen vil føre med seg. I tillegg er det budsjettert med ambisiøse inntektskilder blant annet fra Glasscup. Flere medlemmer stilte seg kritisk til disse tallene under årsmøte.

- Vi i styret må være ydmyke på at alle tallene kanskje ikke stemmer hundre prosent, men vi mener å ha kontroll over det overordnede bildet og det er at det ikke er økonomisk forsvarlig, sier Huseth.

Se budsjettforslagene nederst i saken.

- Vi har forsøkt å snu hver stein

I de drøyt 30 dagene mellom første årsmøte og fram til tirsdag kveld har GIF-styret avholdt fem styremøter.

- Vi har forsøkt å snu hver stein i den tiden vi har hatt til rådighet. Vi har hatt dialog med ressurspersoner i miljøet, og vi har spilt på to eksterne i arbeidet med å se på budsjettene våre for å unngå tunnelsyn som er en av farene ved mye arbeid på kort tid.

Styret har den siste tiden mottatt flere innspill på hvordan de kan sikre elitesatsingen fra personer rundt klubben.

- Alle grupperinger i klubben har vært positive til å finne løsninger. Samtidig opplever vi at vi har lidd av å ikke ha noen fra håndballmiljøet med som en del av styret.

NYE STYRELEDER: Nye styreleder i GIF Thomas Huseth (t.v) og resten av GIF-styret la fram to budsjetter under det fortsettende årsmøte i klubben.

NYE STYRELEDER: Nye styreleder i GIF Thomas Huseth (t.v) og resten av GIF-styret la fram to budsjetter under det fortsettende årsmøte i klubben. Foto:

Kan havne i femte divisjon

I ytterste konsekvens kan Glassverket etter tirsdagens avgjørelse havne i bunnen av tabellsystemet.

Glassverket har i dag lag i andre- og fjerdedivisjon. Disse lagene ønsker klubben å beholde og sikte mot en fremtidig topphåndballsatsing.

Når Glassverket søker om å trekke elitelaget fra førstedivisjon er det på bakgrunn av at det ikke er økonomisk forsvarlig for klubben. Et avslag på søknaden vil føre til at GIF i tillegg må trekke de to andre lagene og bli plassert i femtedivisjon med en karantenetid på 2 år.

Det er stor uro blant medlemmene i klubben rundt dette.

- Vi anser at det er realistisk at søknaden vil bli vurdert seriøst av Håndballforbundet og at vi har gode sjanser, sier Huseth.

Fristen for å sende inn søknaden er allerede 30. april og vil i første ledd bli behandlet sentralt i Håndballforbundet. Glassverket har mulighet til å anke et eventuelt avslag.

NHFs Kamp og konkurransereglement

Glassverket vil søke om å trekke førstedivisjonslaget ihht:

§ 17 Generelt om trekking/strykning/diskvalifisering av lag

(3) Dersom en klubbs 1. lag blir trukket/strøket, fører dette automatisk til at alle lavere seniorlag også blir strøket. Dette gjelder likevel ikke for klubber med lag i 1. - 3. divisjon som av økonomiske grunner, godkjent av Forbundsstyret, før 1. juli kan trekke det høyest rangerte laget uten at dette får konsekvenser for divisjonsplasseringen til klubbens evt. lavere rangerte lag. Ingen av klubbens lavere rangerte lag kan da rykke opp etter kommende sesongs seriespill.

(4) Forbundsstyret kan videre etter søknad godkjenne at høyest rangert lag trekkes i de tilfellene der klubbens øvrige lag har en klar aktivitetsprofil. Søknaden skal begrunnes og dokumenteres.

Dro i protest

Halve forsamlingen reiste seg og forlot hallen i det resultatet av den skriftlige avgjørelsen ble opplest.

Et splittet årsmøte bekymrer styrelederen.

- Vi er helt avhengig i klubben at vi står sammen. Jeg har stor respekt og full forståelse for at dette er tungt, og håper på tilsvarende forståelse for jobben styret har gjort.

Klubben klarte ikke å fylle de seks tomme stolene i styret, da kun èn person hadde meldt interesse på forhånd.

Når klubben nå har valget av en ny retning vil klubben måtte gjøre en reorganisering og flere funksjoner vil trolig utgå. Glassverket vil holde et ekstraordinært styremøte før sommeren.

Her er de to budsjettalternativene GIf-styret legger fram tirsdag kveld

 • Budsjettalternativ A – Innebærer en finansieringsplan og kostnadsoversikt over spill i 1. divisjon høsten 2018 og avhenger i stor grad av usikre sponsormidler.
  • I budsjettalternativet presentert, er det behov for kr. 650 000 i nye sponsormidler inn i topphåndballen for 2. halvår av 2018. I tillegg trenger håndball rekrutt kr. 150 000 i nye sponsormidler for 2. halvår av 2018. Dette vil utgjøre en betydelig risiko for klubben.
  • Topphåndballen har behov for kr. 330 000 av Glasscup sitt overskudd for forpliktelser i 1. halvdel av 2018. Håndball rekrutt har behov for kr. 400 000 av Glasscup sitt overskudd for forpliktelser i 1. halvdel av 2018. Det er kostnader klubben er forpliktet til og er lagt inn i begge budsjettforslagene. 

    
 • Budsjettalternativ B – Innebærer å ikke stille med et 1. divisjonslag høsten 2018. I budsjett B har styret budsjettert uten usikre sponsormidler og nedjustert den totale risikoen klubben påtar seg betydelig.
  • Håndball rekrutt er tilført kr. 100 000 fra IFO for å sikre et godt sportslig tilbud i 2. divisjon og muligheten til å kunne bygge et nytt og godt fundament for en fremtidig topphåndballsatsning.
  •  
  • Budsjettalternativ B er styrets innstilling til budsjett.

Artikkeltags