Tom S. Johansen fra Konnerud ble tildelt Bjørn Hansens minnefond, mens Dagfinn Hansen fra Skiold og Leif Helge Nordahl fra Åskollen fikk honorære lederstipend. Alle tildelingene skjedde på ledermøtet til Buskerud Fotballkrets fredag. Her ble det lagt fram et regnskap som viste 266 000 kroner i pluss, halvparten av pengene skal spares, den andre halvparten skal brukes på utviklingsarbeid. Kretsen ønsker å fortsette den jobben som er gjort med å styrke anlegg, holdningene, dommere og jentefotball.