Espen Eriksen og Ole Hermann Borgan er tildelt fotballkretsens hederstegn.
Tildelingen skjedde i forbindelse med Buskerud Fotballkrets kretsting i Drammen tirsdag, med over 100 deltakere.
Buskerud Fotballkrets sitt 79' ordinære kretsting ble avholdt med blant andre fotballpresident Sondre Kåfjord til stede. Et av høydepunktene på tinget var utdelingen av kretsens hederstegn som ble tildelt Espen Eriksen, Selvik IF, og Ole Hermann Borgan, Vestfossen IF. Kretsen begrunner tildelingen med at begge to, på litt forskjellige områder, har vært meget gode representanter for Buskerud Fotballkrets gjennom mange år. "Dette er to personer som med sin kompetanse, erfaring og sitt smittende gode humør er meget verdige mottakere av kretsens hederstegn", sa kretsleder Sigbjørn Nedremyr.
Under utdelingen av hedersbevisninger ble Jens H. Hammerborg, Mjøndalen IF, og Bjørn Tore Hansen, Filtvet/Fremad, tildelt hvert sitt diplom og lederstipend fra Bjørn Hansens Minnefond, mens Kjell Arne Bergstrøm, Strømsgodset IF, og Richard Hagel, Åskollen FK, ble tildelt NFFs honorære lederstipend med tilhørende diplom.
Kretsens økonomiske resultat for 2006 viser et aktivitetsoverskudd på 330000 kroner. Dette overskuddet planlegges nå benyttet inn i budsjettet for 2007 og 2008, hvor fortsatt satsning på spillerutvikling (keeperprosjekt og jenteprosjekt), lederutdanning og klubbesøk (ungdom og integrering) er de prioriterte områdene.
Nytt kretsstyre ble også valgt. Sigbjørn Nedremyr, Vestfossen IF, fortsetter som kretsleder mens Arne Sivertsen, Mjøndalen IF, rykker opp som ny nestleder. Monica Johansen, Åskollen FK, Martin Ramfjord, Strømsgodset IF og Svein Garnås, Nesbyen IL, ble gjenvalgt som styremedlemmer, mens Elisabeth Fjeld, Liungen IF, Hans Petter Frøyland, IL ROS, og Jan Olav Knutsen, Haugsbygd IF, ble valgt inn som nye styremedlemmer.