Tirsdag skal samarbeidsavtalen behandles på en ekstraordinær generalforsamling i Åskollen. Alt tyder på at fusjonen bankes gjennom – og Åskollen endrer navn og blir satsingsklubben Drammen FK.
DFK vil bestå av to seniorlag, ett juniorlag og ett damelag.

– Et historisk fotballsamarbeid i Drammen står på trappene. Åskollen vurderer fusjon med en annen klubb, og dette skal utgjøre ryggraden i et utstrakt samarbeid, sier fotballformann i Åskollen FK, Richard Hagel.

Enige

Åssiden, Konnerud, Skiold, Drammens Ballklubb, Drafn, Glassverket og Drammen Fotballklubb er spurt om å bli med på samarbeidet. De to førstnevnte sitter for øyeblikket på gjerdet og vurderer, mens de øvrige er positivt innstilt.
Alle klubbene vil styrebehandle saken så snart den endelige samarbeidsavtalen foreligger.

– Vi er i utgangspunktet positive til dette, sier sportslig leder i Drammens Ballklubb, Odd Arild Amundsen.

– Styrets innstilling i Skiold er at vi går for Drammen Fotballklubb, sier styreleder Robert Larsen Ørnfjord.

– Vi skal ha et styremøte til uken og er positive. Alle er positive til dette. Jeg tror nok dette går i orden, sier Jan Rockstad i Drafn.

– Vi har behandlet saken i fotballstyret, og går enstemmig for et samarbeid. Muligens har hovedstyret noen innvendinger, men jeg tror ikke det skal være noen store greier. Så lenge det ikke kommer noen urimelige krav i denne samarbeidsavtalen er det store muligheter for at vi får til et samarbeid som gagner alle, sier fotballformann i Glassverket, Terje Formodalen.

Vurderer

De to største bydelsklubbene, Konnerud og Åssiden, er også fristet av et samarbeid. Men de har ennå ikke tatt et standpunkt hvorvidt de ønsker å være med.

– Det er naturlig at vi kontaktes når det forberedes et historisk fotballsamarbeid i Drammen. Et slikt samarbeid har mange spennende sider, men det er heller ikke vanskelig å finne motforestillinger. Vi er bedt om å bli involvert og orientert, og skal ha et styremøte i neste uke hvor dette står på sakslisten, sier fotballformann i Åssiden, Egil Knudsen.

Et viktig moment i den mulige fusjonen er om Åskollen slår Førde i kvaliken og rykker opp i 2. divisjon. Men det er ikke avgjørende for samarbeidet.

– Dette blir en realitet uansett, men Drammen FK får en helt annen "flying start" hvis Åskollen rykker opp. Vi håper de rykker opp, sier fotballformann i Konnerud, Jens Christoffersen.

Klubben fra "høylandet" støtter selve ideen om fotballsamarbeid i byen.
– På sikt er vi enige om at dette er veien å gå. Spørsmålet er om timingen er riktig for Konnerud, sier Christoffersen.