24 innbudte fra Buskerud Idrettskrets, særkretsene, Drammen, Røyken og Kongsberg Idrettsråd, i tillegg til rektor Iver Hole ved Slemmestad Ungdomsskole og tre av hans elever, kom sammen for å høre den svenske sjefsoverlegen Pär Gärdsell ved Malmö Universitetssykehus fortelle om det svenske Bunkeflo-prosjektet, og hvordan Buskerud Idrettskrets har tenkt å kopiere dette prosjektet i vårt distrikt.
Bunkeflo-prosjektet i Malmö er et banebrytende prosjekt, hvor Bunkeflo Idrettsforening samarbeider med skolen for å øke barnas grad av fysisk aktivitet.
- Målet vårt er fremtidens skole hvor alle skolebarn skal ha minst en time med fysisk aktivitet hver dag i skoletiden, og hvor idrett og helse står i sentrum for det som skjer i skolen. Og vi har allerede kommet langt på vei. Prosjektet har spredd seg til mange steder i Sverige, og elevene får stadig flere timer med fysisk aktivitet i skolen, forteller ortoped og sjefsoverlege Per Gärdsell, som bruker mye tid på å reise rundt i Sverige for å hjelpe nye skoler og idrettslag til å sette i gang med prosjektet.

Tenke annerledes

- For å få til dette må både idrettslagene og skolene tenke annerledes enn de stort sett har gjort til nå. Skolene, og spesielt rektorene, må prioritere fysisk aktivitet høyere, mens idrettslagene må slutte med å «tjafse» om hvilken divisjon fotballaget spiller i, og i stedet konsentrere seg mer om bredden og folks helse, sier Gärdsell.
Og nettopp dette er utgangspunktet for det nye prosjektet til Buskerud Idrettskrets, som har som et svært så ambisiøst mål at alle ungdomsskoleever i fylket etter hvert skal ha fem timer med fysisk trening hver uke, altså enhver skoledag, i stedet for 2,5 gymnastikktimer i uken, slik situasjonen er i dag.

Tre skoler

- Vi har satt ned en egen prosjektgruppe for å nå dette målet, ledet av Pål Stenbro, og vil starte med å ta utgangspunkt i tre skoler og tre idrettslag, hvor idrettslaget og den enkelte skole skal samarbeide for å øke aktivitetsnivået i skolen. Buskerud Idrettskrets vil bidra med å skaffe midler til de utvalgte idrettslagene/skolene, slik at trenere ansatt på dagtid i idrettslaget skal bidra i skoletiden, forteller assisterende organisasjonssjef i Buskerud Idrettskrets, Jakob Vik, og inviterer alle fleridrettslag i Buskerud til å søke, med frist 15. mars.
Søknadene må være fellessøknader fra skolen og idrettslaget med støtte fra idrettsrådet og særkretsene.