.I hvert fall i denne omgang. Konnerud har selv ambisjoner om opprykk til 2. divisjon, og klubben diskuterer i disse dager om de har kapasitet til å klare dette på egen hånd.

Utfordringen blir enda større dersom de må konkurrere med Drammen FK om både spillere og sponsorer.

– Vi mener selv at vi har grunnlag for å kjempe om et opprykk, men teori og praksis er to forskjellige ting. Hva skjer hvis vi rykker opp? Vi mener at man trenger et budsjett på tre millioner kroner for å etablere seg i 2. divisjon, men det er en stor utfordring for en bydelsklubb å skaffe så mye penger. Derfor har vi spurt oss selv om det er realistisk, sier fotballformann Jens Christoffersen.

Ballen er nå hos spillerne i Konnerud. De besegler på mange måter sin egen og klubbens skjebne.

– Nå har vi en prosess gående med spillergruppen, og vi diskuterer om vi skal fortsette under eget flagg eller bli en del av Drammen FK. Hvis spillerne ikke vil satse skikkelig neste sesong, vil vi vurdere å bli en del av Drammen FK, sier Christoffersen.

Konnerud har stilt to krav dersom det skal være aktuelt å bli med i DFK.

– Vi er enige om avtaleforslaget. Det er helt uproblematisk. Men hvis vi blir med skal vi ha to hospiteringsplasser på 2. divisjonslaget og to plasser på 3. divisjonsnivå for våre juniorspillere, sier Christoffersen.