Gå til sidens hovedinnhold

Snudde og vant opp­rykks­dra­ma

Artikkelen er over 7 år gammel

I fjor tapte Nor 92 den avgjørende kampen i opprykksjakten. Et storartet comeback mot Fredrikstad gjorde at laget unngikk en reprise, og tok et langt steg mot opprykk til eliteserien i går.

Da Alex­an­der Hve­ding Dahl sco­ret det av­gjø­ren­de 8-7-må­let med un­der tre mi­nut­ter igjen, eks­plo­der­te hjem­me­pub­li­ku­met i Solberghallen full­sten­dig. En følelseskarusell end­te godt, og nå skal mye gå galt for at eik­væ­rin­ge­ne ikke spil­ler eli­te­se­rie nes­te se­song.

Et­ter seie­ren i topp­kam­pen har la­get nå fått en li­ten luke til la­ge­ne bak seg. Med 17 sei­re og én uav­gjort hit­til i se­son­gen, er det van­ske­lig å se at Nor 92 skal rote bort den.

– Det er gøy for gut­ta, og det be­tyr mye for dem, sier tre­ner Bjørn-Erik Thorp.

Men det så ikke så lyst ut hele kam­pen. Bor­te­la­get Fred­rik­stad le­det 4–0 al­le­re­de et­ter drøye sju mi­nut­ter i Solberghallen. Da var det man­ge som tenk­te til­ba­ke på fjor­årets se­rie­fi­na­le. Da tap­te Nor 92 hjem­me mot Bæk­ke­la­get, og opp­ryk­ket glapp. Mot Fred­rik­stad kjem­pet der­imot hjem­me­la­get seg inn igjen i kam­pen, og av­gjor­de i slutt­mi­nut­te­ne.

Sik­ker på kvaliksuksess

To kam­per gjen­står av se­rie­spil­let før vin­ne­ren av 1. divisjon Øst skal spil­le kva­li­fi­se­ring til eli­te­se­ri­en. Først skal Nor 92 spil­le bor­te mot Vå­ler­en­ga, før topp­la­get Holm­lia kom­mer på be­søk i sis­te se­rie­run­de. Der­som Nor 92 slår Vå­ler­en­ga, og Holm­lia av­gir po­eng mot Fred­rik­stad, vil eik­væ­rin­ge­ne være av­de­lings­vin­ner før sis­te se­rie­run­de. Og der­som de vin­ner av­de­lin­gen, ga­ran­te­rer Thorp at de kla­rer kva­li­fi­se­rin­gen.

– Det er to lag som går opp, og vi blir blant de to bes­te, sier tre­ne­ren.

Les flere sportsnyheter på dt.no

Kommentarer til denne saken