Det jobbes nå iherdig på bakrommet for å legge ned barnehager i Drammen. Det ble vedtatt å spare 11 millioner kroner innenfor barnehage, tross de store kuttene våre yngste innbyggere har opplevd helt siden kommunesammenslåingen. FrP stemte mot dette, men var dessverre i mindretall.

Posisjonen, bestående av MDG, Ap, SV, V og Sp har vedtatt at rådmann skal få bestemme både hvilke, og hvor mange barnehager som skal legges ned i Drammen. Politikerne skal holdes helt på sidelinjen, og vil kun bli orientert om administrasjonen sin avgjørelse.

Det er en feig ansvarsfraskrivelse å gjemme seg bak administrasjonen når man velger å ta upopulære valg. Hovedutvalgsleder Cathrin Janøy fra MDG forsvarer seg med at det er administrasjonen som har best faglig grunnlag for å ta avgjørelser rundt barnehagestrukturen. Det er korrekt at vi har dyktige ansatte med bred faglig kunnskap, men deres jobb er å komme med forslag til politikerne, ikke å styre politikken. I så og si alle politiske saker vi behandler ligger det et forslag fra administrasjonen om hva de synes er klokt å gjøre, men fordi vi lever i et demokrati og politikere må ta bredere hensyn enn hver enkelt fagperson, er det politikerne som skal ha siste ordet.

Administrasjonen prøver nå å spare penger, og ønsker derfor de mindre barnehagen i byen vår til livs. Vi som politikere må se på fler sider enn bare ren økonomi. Hvordan blir det for eksempel for Konnerud om den legges ned, hvor langt må man kjøre for nærmeste barnehageplass? Hva betyr det for innbyggerne i Krokstadelva om Stensethalléen legges ned? Vil barna deres få plass i en barnehage i samme skolekrets? Hvordan løser det seg for barna på Marienlyst? Konsekvensene av nedleggelser kan ikke bare regnes i kroner.

Dette er en sak som engasjerer mange innbyggere – foreldre, barn og ansatte – og det er respektløst overfor disse å la avgjørelsene tas på bakrommet.

FrP, sammen med Høyre og NTB, krever at prosessen stanser, og at den går til politisk behandling. Kun på denne måten får vi en åpen, demokratisk og gjennomsiktig behandling av barnehagene våre. Posisjonen må nå ta ansvar, og rette opp i sitt ekstremt dårlige politiske håndverk. FrP vil, dersom saken kommer til politisk behandling, igjen stemme imot nedleggelse av barnehager.

LES OGSÅ:

Ahmet vet ikke hva han gjør om barnehagen legges ned: – Det er fullt andre steder

Barnehager legges ned - slik reagerer FAU-styret

Disse barnehagene vil kommunen legge ned