Over hele landet foregår det nå en rasering av spesialsykehusene for psykisk helsevern. 14 av 17 psykiatriske sykehus er nå i fare for å nedlegges.

I drammensregionen har vi alt mistet Lier sykehus. Det ble solgt til eiendomsutviklere for å være med på å finansiere byggingen av nye Drammen sykehus på Brakerøya. Nå står Blakstad for tur.

I helseforetaksmodellen ligger det at investeringer og drift skal gå i balanse i samme budsjett. Dermed må nybygg finansieres med innsparinger og økte inntekter. Det er denne økonomiske modellen som har ført til den massive nedleggelsen av psykiatriske sykehuset som vi ser nå.

Til tross for at Bent Høie gjennom alle sine åtte år som helseminister instruerte helseforetakene i at veksten skulle være større i psykisk helse enn i somatikken, har helseforetakene aldri på noe tidspunkt innfridd dette. Psykisk helse blir ikke prioritert, fordi det ikke lønner seg. Det økonomiske systemet som sykehusene styrer etter, der høy aktivitet og medisinske inngrep premieres, passer ikke for psykisk helsevern. Det har ført til en massiv nedbygging av sengeplasser og minimalt med vedlikehold av byggene. De siste tjue årene er antall døgnplasser i psykiatrien nær halvert og byggene har fått forfalle.

Denne utviklingen har verken fagmiljøene, pasientene eller de folkevalgte ønsket seg. Helseforetakene styrer etter driftslønnsomhet. I fjor kom en knusende rapport fra Riksrevisjonen som fant store mangler og svikt i psykisk helsevern i Norge, og kritiserte regjeringen for ikke å ha grepet inn når helseforetakene ikke har fulgt instruksene om styrking av tjenestene, men bare fortsatt å kutte. Stortinget vedtok i februar 2021 full stans i videre nedbygging av døgnplasser.

Dette vedtaket må få konsekvenser for fremtiden for Blakstad og de andre nedleggingstruede psykiatriske sykehusene. På nye Drammen sykehus vil det til sammen bare være 167 sengeplasser for både rusbehandling og psykisk helse. Blakstad er tilbaketrukket plassert i skjermede, naturskjønne omgivelser med gode muligheter for rekreasjon og aktivitet.

I det nye sykehuset blir psykisk helse og rus plassert i tre blokker i et travelt sykehusområde. Luftegårder og verandaer erstatter skog og strand.

Samlokalisering av somatikk og psykisk helse har et syltynt faglig grunnlag. Både pasient- og fagorganisasjonene mener at nettopp den tilbaketrukne beliggenheten, de vakre omgivelsene og rekreasjonsmuligheten som ligger i den gamle måten å bygge psykiatribygg på, har stor verdi for behandlingsmiljøet. De store tomtene gir også store muligheter til å utvikle tjenestene. Både faglig og i omfang.

Vi kommer til å trenge flere døgnplasser. Både for å møte veksten vi vet kommer med befolkningsøkning og for å hente tilbake kapasiteten helseforetakene har bygget ned på tvers av politiske instrukser gjennom mange år.

Innlegget er en uttalelse vedtatt på Årsmøte for Rødt Viken 2022.

LES OGSÅ:

Les også

Hvorfor ble ikke drapsmannen plukket opp?

Slakter det nye sykehuset: – Ikke det psykiatriske langtidspasienter trenger