TV 2 skriver at staten i september inngikk forlik med en 39 år gammel mann, som i 2011 ble dømt til seks års forvaring for blant annet en voldtekt i 2009.

Under rettssaken mente de sakkyndige at mannen ikke var psykotisk. Under soning på Ila fengsel ble han bare dårligere og dårligere.

– Jeg så et menneske som hadde mistet all menneskeligheten sin, som fungerte så dårlig at han ikke kunne snakke en gang, sier Anita Hessen, som tok over som mannens forsvarer i 2016, til TV-kanalen.

Etter over to år på psykiatrisk sykehus med gradvis bedring, ble det i 2019 gjennomført en ny rettspsykiatrisk vurdering av mannen. Da mente de sakkyndige at han hadde vært psykotisk siden 2009.

Det var på tidspunktet voldtekten fant sted – og dermed ble mannen å regne som strafferettslig utilregnelig.

Staten ble stevnet for brudd på menneskerettighetene og Grunnloven, men før saken kom til retten ble det inngått forlik. Der innrømmet staten å ha brutt mannens menneskerettigheter.

39-åringen ble også tilkjent 500.000 kroner i erstatning.

I oktober bestemte også Gjenopptakelseskommisjonen at alle lovbruddene mannen er dømt for, skal gjenopptas.