Fire år etter at den norske staten solgte seg ut av SAS, kan regjeringen gjøre comeback på eiersiden i flyselskapet.

Statens kriselån til SAS under pandemien kan bli omgjort til aksjer, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er en kjent sak at SAS er i en krevende situasjon. Den norske stat er allerede indirekte en kreditor av SAS gjennom at selskapet har benyttet seg av lånegarantiordningen for luftfarten, skriver kommunikasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet på vegne av statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) til DN.

Overfor E24 bekrefter departementet at de har leid inn investeringsbanken ABG Sundal Collier for å gi finansielle råd, samt advokatfirmaet Wiersholm som juridisk rådgiver, i forbindelse med SAS' økonomiske problemer.

Departementet vil ikke spesifisere ytterligere utover dette.

Svake resultater

Tirsdag presenterte SAS resultater fra andre kvartal i 2022. Flyselskapet SAS hadde et underskudd før skatt på over 1,5 milliarder svenske kroner andre kvartal.

Selskapet forhandler nå med kreditorer og fagforeninger for å unngå konkurs. Selskapet forsøker å omgjøre 20 milliarder kroner i gjeld til aksjer, blant annet pengene som den norske staten har bidratt med i lån. I desember 2020 ble SAS tildelt 1,5 milliarder kroner i kriselån gjennom den statlige norske garantiordningen som følge av koronapandemien.

Fram til 2018 var statens aksjepost i flyselskapet i underkant av ti prosent. SAS-aksjen har falt med 31 prosent i år og koster nå 88 øre.

Høyre er skeptiske

Det var på Torbjørn Røe Isaksens (H) vakt som næringsminister at Norge solgte sin aksjepost i 2018. Linda Hofstad Helleland, næringspolitisk talsperson i Høyre, er kritisk til å gå inn på eiersiden igjen.

– Det er ikke statens oppgave å eie og drive flyselskaper. Det er ikke god politikk å skulle bruke milliarder av skattebetalernes penger på å redde et bestemt selskap fra konkursens rand, sier hun i en epost til NTB.

Hun mener at SAS må løse den økonomiske situasjonen på andre måter enn å få statlig bistand.

– Så lenge det er stater som eier selskapet og alltid kan pøse inn offentlige midler, vil SAS aldri ha noen insentiver for å gjennomgå nødvendige restruktureringer, slik alle andre internasjonale flyselskaper må.

(©NTB)