For kort tid siden hevdet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at uttrykket «nå er det vanlige folks tur» aldri var et valgkampslagord for Arbeiderpartiet, selv om det ble gjentatt på inn- og utpust og brukt i annonsekampanjer og på valgmateriell.

Det kan virke som Arbeiderpartiet har innsett at slagordet er blitt et våpen mot partiet selv. Krisene har kommet på løpende bånd, og for første gang på lang tid har også middelklassen fått kjenne på fattigdommen, gjennom økte matpriser, strømpriser, drivstoffpriser og økt rente. Med alle krisene, og regjeringens handlingslammelse, burde Støre og Ap heller brukt Murphys lov som slagord: «Alt som kan gå galt, vil gå galt».

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet. Neste uke skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

Det oppleves som provoserende, også for Støres «vanlige folk», når han og regjeringen sier at de følger nøye med, men at det er lite de kan gjøre for å bedre situasjonen. Vel, alt henger sammen med alt, og økte drivstoff- og strømpriser vil selvfølgelig også føre til økte matvarepriser. Maten skal kjøres fra et sted til et annet. Det krever drivstoff. Maten må selges fra et utsalgssted uten strømstøtte.

Statistisk sentralbyrå (SSB) kunne nylig fortelle at dieselprisen har økt med 40 prosent fra 2021 til 2022. Fra mars 2021 til mars 2022 økte strømprisen med 444 prosent. Dette er utgiftsøkninger som rammer lommeboken til helt «vanlige folk».

Morten Wold

  • Navn: Morten Wold (Frp)
  • Parti: Fremskrittspartiet.
  • Født: 1967.
  • Bosted: Vikersund
  • Yrke: Stortingsrepresentant for Buskerud fra 2013 -
  • Blant annet Stortingets tredje visepresident, medlem av helse- og omsorgskomiteen, og Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

Den historien regjeringen har skapt og stadig forteller, nemlig at det ikke finnes noen politisk løsning på krisene vi står midt oppe i, er selvfølgelig feil. Staten svømmer i et hav av merinntekter som er betalt inn av nettopp «vanlige folk».

Strømselskapene eies av det offentlige, og staten profitterer på økte strømpriser. Dette er penger som bør gå tilbake til folket, gjennom en strømstøtteordning på 100 prosent over 50 øre per kilowattime til både private og bedrifter. Drivstoffavgiftene kan midlertidig reduseres eller fjernes, og matmomsen kan halveres. På den måten kan man redusere prisene. I tillegg er det med på å dempe inflasjonen.

Les flere debattinnlegg og kronikker

En annen frase regjeringen til stadighet benytter, er at den «følger situasjonen nøye». Men å følge situasjonen nøye betaler verken strømregning eller sørger for at man har mat på bordet. Jeg tror mange sitter med et inntrykk av at regjeringen har mangel på vilje, evne og handlingskraft. Tiden for å følge situasjonen nøye må være over, nå bør det være tid for å handle. Det sies at der det er vilje, er det vei. Her synes dessverre viljen å mangle.

Mens regjeringen tvinner tommeltotter, må bedriftene betale full pris for strømmen. Mens vi som privatpersoner ser at strømregningene er himmelhøye, sliter faktisk bedriftene vesentlig mer. De får ingen strømstøtte, utover de få som fikk noe gjennom den allerede avsluttede energitilskuddsordningen. Det rammer produksjon, vekst og arbeidsplasser. Jeg er bekymret for at situasjonen vil bli vesentlig verre om regjeringen ikke foretar seg noe. Det er mange arbeidstakere som frykter for arbeidsplassene sine over det ganske land i disse dager.

Andre innlegg fra Buskerudbenken

Selv sier Støre at energikrisen vil vedvare i flere år. Det sier seg selv at folk ikke vil kunne stå i dagens situasjon så lenge. Vi vil trolig ikke komme utenom å gi strømstøtte også til fritidsboliger, ei heller utenom en ordentlig strømstøtteordning til næringslivet.

Avstanden mellom regjeringens og næringslivets oppfatning av krisen som rammer sistnevnte, er utrolig stor. Regjeringens forsøk på fastprisavtaler for strøm har vært en fiasko, fordi næringslivet vet at det ikke har råd til å inngå avtaler med så høye priser. For næringslivet vil det vært spikeren i kisten. Bedriftene er på bristepunktet, mens regjeringen signaliserer at den ikke har mer å gi.

Jeg håper det nye året bringer oss ut av krisene vi står i. Men det vil ikke skje av seg selv. Vi er helt avhengig av et politisk flertall som tar grep, handler og avhjelper situasjonen. For Fremskrittspartiet er det viktig å ta folks bekymringer på alvor. Det er derfor vi ved en rekke anledninger har foreslått tiltak for å sørge for at folk får beholde mer av sine egne penger. Det bør ikke være for mye forlangt. Det er lov å ha et lønnlig håp om at også statsminister Jonas Gahr Støre og hans regjering snart innser dette. Eller skal de fortsatt bare følge situasjonen nøye …?