Statsadvokaten mener kidnapperne av 14-åring bør få lange straffer – viste til gisselaksjonen på Torp i 1994

Statsadvokaten viste til den dramatiske og dødelige gisselsituasjonen Vestfold i 1994 da hun skulle vise til tidligere dommer som kunne minne om kidnappingssaken i Drammen. Forsvareren ba om at hans klient fikk fire til seks års fengsel.